Read Time:2 Minute, 32 Second

Mgr. Jozef Pižňarský narodený 13.3.1947,celý svoj život zasvietil učiteľskému remeslu , výchove žiakov a mladej generácie. Opustil nás  po dlhšej  ťažkej nemoci vo veku nedožitých 75. rokov svojho života. Okrem učiteľovania  svoje záľuby a koníčky mal aj iné. Jednou jeho záľubou bol aj vlastenecký a národný princíp spojený s protifašistickým odbojom ale aj terajším aktívnym bojom  proti všetkým, ktorí šíria fašizmus vo svete. Do radov členov SZPB  podľa dostupných dokladov vstúpil v roku 1997 a zotrval v ňom až do dňa  kedy nás navždy opustil. Svojou aktívnou prácou sa v roku 2007 dopracoval až k vedeniu ZO SZPB Zalužice kedy sa stal jej predsedom po odchode predsedníčky Ľudmily Gubíkovej. Svojou funkciu vykonával veľmi zodpovedne až do roku 2018 kedy zo zdravotných dôvodov na vlastnú žiadosť odišiel a ostal aktívnym členom svojej základnej organizácie. Počas svojich 12 rokov predsedu ZO Zalužice jej činnosť obnovil a zveľadil, venoval sa prijímaním nových členov. Svojou pracovnou zarytosťou a húževnatosťou si k sebe pritiahol ľudí ako je riaditeľ ZŠ Zalužice a starosta obce Zalužice ako a ďalších významných ľudí z okolia. Bolo na neho max. spoľahnutie vo všetkých smeroch čo sa týka práce v SZPB. So svojimi členmi sa pravidelne zúčastňoval  všetkých aktivít, ktoré organizoval oblastný výbor či to už boli výročné oslavy pamätných dní a výročí  dejín Slovenskej republiky respektíve bývalej  Československej  republiky. Bral účasť na všetkých celoslovenských oslavách ale aj poznávacích a poučných zájazdov v rámci činnosti  oblastnej organizácie v duchu spomienok  na boje II.svetovej vojny, SNP a Karpatsko- duklianskej operácie. Venoval sa osobitne národne-oslobodzovaciemu hnutiu na Slovensku už od dôb ukončenia štúdia na VS .Nie vždy bol za svoju prácu dostatočne odmenený ale  svojou poctivou prácou si vydobil ocenenia, ktoré mu boli za tie roky udelené spomeniem  Ďakovné listy od predsedu SZPB a Pamätný list ale aj medaila Hrdinu ZSSR III. stupňa brigádneho generála Jána Nálepku in memoriam pri príležitosti 75. výročia SNP predsedom SZPB, ktorá mu bola udelená pri pamätníku Biela Hora Michalovce.

V našich srdciach ostane na neho  spomienka ako na spoľahlivého a oddaného člena SZPB, predsedu ZO SZPB Zalužice ale aj človeka s veľkým srdcom a zmyslom pre zodpovednosť. Po sebe zanechal kus poctivej  práce a veľmi dobre fungujúcu ZO SZPB s veľkým počtom členov, ktorá mu v našom mene a všetkých členov  veľmi pekne ďakuje. Jožko náš vážime si tvoju prácu až do tvojho odchodu na druhý breh. Vážime si aj tvoje nezabudnuteľné myšlienky „Aj tak šše da“ , Kec nechceš nemusšíš nichto ce netrime a kec neveríš tomu co chceš robíc tak ic od toho het. To sú slová, ktorými začínal svoje schôdze alebo rokovania predsedníctva  oblastného výboru kde bol 12 rokov členom. Spomínajme na neho, na nášho Jožka s úctou a vďakou len v dobrom.  Ďakujeme ti za dobre vykonanú  prácu. Nech Ti  svetlo večne svieti, nech na nás členov SZPB tam zhora dávaš pozor,  či si tu prácu robíme tak ako sme sa dohodli.

Česť tvojej  pamiatke.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.