Read Time:1 Minute, 9 Second

Ján Folvarský, Člen OKRK pri OblV SZPB Stará Ľubovňa.

   Za skutočne prekrásnej jasnej, slnečnej oblohy, ideálnych podmienok po ročnej prestávke dňa 15. februára 2022 priaznivci bežeckého lyžovania si prišli opäť na svoje obľúbené miesta, aby realizovali svoje túžby, záľuby, ale i kvalitné športové výkony.

   V neskutočnej nádhernej zimnej scenérii chotára obce Kamienka v Pieninskom národnom párku v okrese Stará Ľubovňa vedenie obce, spoločenské organizácie, vyznávači bežeckého lyžovania z obce, ale i ďalekého i blízkeho okolia absolvovali už 11. ročník lyžiarskeho pochodu „Po Kamjunskych stežkách“, ktorý je súčasťou osláv oslobodenia obce, ale i regiónu Stará Ľubovňa slávnou červenou armádou v januárových dňoch roku 1945. Takto spečatili neskonalú vďaku, úctu, česť a nehynúcu pamiatku tých, ktorí neváhali položiť svoje životy pre našu krásnu, slobodnú prítomnosť ale aj budúcnosť.

   Vyše 100 účastníkov absolvovalo štyri možnosti tratí podľa náročnosti, dĺžky, ale aj neskutočných prírodných prekážok, ktoré kládli nesmierne vysoké nároky športové, fyzické, psychické i ľudské. Najstarším účastníkom bol ročník 1947, najmladším 2003. Aj to dokazuje, že tento druh športového vyznania je veľmi blízky širokej športovej verejnosti i vyznávačom bežeckého lyžovania. Na úvod podujatia všetkých aktívnych i pasívnych účastníkov privítal ako obvykle starosta obce, minutou tichá vzdal hold zakladateľovi a nezabudnuteľnom športovcovi a skvelému človeku Štefanovi Mytníkovi, ktorý opustil tento svet vo veku 71 rokov. I takýmto spôsobom napĺňame odkaz našich nehynúcich hrdinov osloboditeľov našej prekrásnej domoviny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.