Read Time:2 Minute, 46 Second

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov s úctou a rešpektom k potrebám Bytče a jej obyvateľov, ako aj k slobodnému výkonu mandátu miestnych poslankýň a poslancov, vyzýva mestské zastupiteľstvo, aby budúci týždeň nesúhlasilo s predajom časti rodného domu Jozefa Tisa Slovenskému dejepisnému spolku. Je totiž absolútne isté, že ak by k predaju došlo, z domu sa stane pútnické miesto neofašistov a neonacistov.

Vedie nás k tomu prehľad doterajšej činnosti spolku a jeho predsedu Pavla Demjaniča, ktorý je otvoreným stúpencom fašistického slovenského režimu. Pripomíname, že priamo v dome organizuje oslavy režimu, ktorý sa podieľal na vraždení desať tisícov slovenských občanov a zúčastňuje sa na jeho oslavách aj inde na Slovensku. Pavol Demjanič sa roky venuje nekritickej oslave človeka, ktorý verejne vyznamenával vrahov slovenských žien, starcov i detí, nacistických esesákov, ktorí vypaľovali slovenské dediny.

Okrem svojich fašistických postojov sa P. Demjanič netají ani tým, čo sa s domom v prípade jeho celého predaja stane: „chceme ho zrekonštruovať, aby sa dal plnohodnotne využívať.“ Demjaničove pôsobenie jednoznačne dokazuje, že pôjde o „plnohodnotnú“ prekútenú glorifikáciu vojnového zločinca a „plnohohodnotnú“ obhajobu a propagáciu vojnových zločinov tzv. Slovenského štátu.

Zámerom P. Demjaniča nie je zriadiť múzeum, inštitúciu, ktorá vedecky a odborne mapuje a objektívne predstavuje dejinné udalosti a ich osobnosti. Sám priznáva, že má ísť o „turistickú atrakciu“ – vo svetle jeho názorov a činov bez akýchkoľvek pochybností o pútnicke miesto neofašistov a neonacistov, posilňujúce ich protidemokratickú, rasistickú a anisemitskú identitu.

 SZPB nie je proti zriadeniu odbornej pamiatkovej inštitúcie, ktorá sprostredkuje pravdu o pôsobení Jozefa Tisa. Takú však nezaloží spolok pohrobkov Tisovho režimu, ale iba samospráva s podporou štátu. Plne chápeme problémy bytčianskej samosprávy s nedostatkom financií a rozumieme, že mesto nemá dostatok prostriedkov ani len na sanáciu budovy. Preto sa obraciame na predsedu vlády SR Eduarda Hegera a ministerku kultúry Natáliu Milanovú, aby zriadenie verejného múzea, alebo obdobné využitie priestorov rodného domu Jozefa Tisa finančne podporili. Sme si vedomí komplikovaného vlastníckeho vzťahu k domu, ale zdôrazňujeme, že vláda má možnosti, aby mesto nebolo k predaju zvyšku domu nútené z finančných dôvodov.

Obraciame sa na vás, pán primátor, i na vás, poslankyne a poslanci mestského zastupiteľstva v Bytči s naliehavou výzvou, aby ste zabránili neofašistickému spolku Pavla Demjaniča získať celý rodný dom Jozefa Tisa. Tiso nepredstavuje len symbol, on sa aktívne zúčastňoval, osobne podieľal a mocensky presadzoval realizáciu politiky potláčajúcej základné práva a slobody a aktívne sa zúčastňoval, osobne podieľal a mocensky presadzoval zločiny proti ľudskosti.

Preto každá glorifikácia, každé oslavné podujatie a oslavný čin vo vzťahu k nemu je podľa slov predsedu SZPB Pavla Sečkára „urážkou všetkých občanov, ktorí sa postavili proti fašistickému režimu, bojovali za hodnoty demokracie, mieru a slobody. Je tiež výsmechom všetkým obyvateľom bytčianskeho regiónu, ktorí položili svoje životy v boji proti fašizmu.“

V mene pamiatky všetkých obetí fašiszmu a nacizmu a pamiatky všetkých bojovníkov proti nemu vás, vážené poslankyne a poslanci vyzývame, aby ste vo štvrtok 24. februára sa predaj zvyšku rodného domu Jozefa Tisa Slovenskému dejepisnému spolku nehlasovali.

Braňo Ondruš, vedúci mediálneho oddelenia SZPB a šéfredaktor Bojovníka

kontakt – email: redakcia@bojovnik.eu, mobil: +421 915 290 059

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.