Read Time:1 Minute, 18 Second

Branislav Balogh

Už v prvých dňoch nového roka sa predseda zväzu Pavol Sečkár stretol s predstaviteľmi Klubu umelcov, spisovateľov a historikov pri ÚR SZPB Jozefom Leikertom a Ladislavom Skrakom. Dohodli sa na príprave výstav a prezentácií slovenského umenia proti fašizmu doma a v zahraničí, najmä vo vzťahu k mladej generácii.

Na stretnutí sa zúčastnil aj tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer. Predstavitelia klubu chcú byť aktívni aj v redakčnej rade Bojovníka a podieľať sa na zlepšení jeho kvality.

Ďalší autorský úspech J. Leikerta

Z vlaňajších aktivít klubu treba spomenúť výstavu k 100. výročiu Janka Nováka, stálu expozíciu SZPB a výstavu Nikdy nesmieme zabudnúť. Zdôrazniť treba i autorský úspech Jozefa Leikerta, ktorého kniha Mňačko a Izrael získala výročnú cenu Slovenského centra PEN.

Pavol Sečkár ocenil tieto výsledky a vyjadril podporu prof. Leikertovi, ktorý pripravuje svoju ďalšiu knihu s uvedením vo februári tohto roku. Prítomní sa zhodli na potrebe oživenia činnosti zväzu v období po pandémii a v rámci príprav XIX. zjazdu SZPB.

Priestor žijúcim odbojárom

V redakcii Bojovníka sa predstavitelia klubu podelili o svoje skúsenosti zo spracovávania a prezentácie spomienok priamych účastníkov národno-oslobodzovacieho boja a zápasu. Odporučili uprednostňovať prezentovanie žijúcich veteránov. K dávnejšie zosnulým najvýznamnejším osobnostiam a veliteľom bojov sa možno vrátiť aj v budúcnosti na základe archívnych materiálov.

Prof. Leikert pripomenul nutnosť kritického zhodnotenia výpovedí  pamätníkov, ktoré sám využíval pri písaní knihy Sny v okovách a iných prácach. Doktor Skrak zdôraznil nutnosť aktualizovať vzácne hodnoty ako výtvarné spomienky mnohých slávnych účastníkov SNP a oslobodzovania Slovenska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.