Read Time:37 Second

Milan Urban, predseda OblV ZPB Trebišov

Na mestskom úrade v Trebišove sa 21. januára prvýkrát v tomto roku zišiel oblastný výbor SZPB v Trebišove.

Členovia predniesli správy o činnosti, hospodárení a kontrole za uplynulý rok. Rokovalo sa o zrušení ZO SZPB Vojčice pre nečinnosť, neplatenie členského a nezáujme jeho členov o ďalšiu prácu. Ďalej členovia preberali zmenu na poste predsedu KMP SZPB kvôli jeho nečinnosti. Rokovalo sa aj o možnosti usporiadania XVIII. zjazdu SZPB, ktorý sa bude konať na budúci rok, v Trebišove.

V prvom štvrťroku si členovia SZPB z Trebišova naplánovali kladenie vencov k pamätníku padlých či podujatie k MDŽ. Výbor udelil pochvalné listy jubilantom Agnese Mantičovej a Pavlovi Ferencovi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.