Read Time:1 Minute, 50 Second

Kremnička, v pietnom areáli vlani samospráva osadila informačný systém. foto MsÚ B. Bystrica

Jana Borguľová, Banská Bystrica

Najvýznamnejšími partnermi SZPB sú nepochybne samosprávy. S nimi udržiavame tradície i pamätníky Povstania a odboja. Nie všade sú dobré vzťahy samozrejmosťou, čo v meste pod Urpínom neplatí.

Začiatkom roka naše mesto zverejnilo sumarizáciu starostlivosti o vojnové hroby a pamätihodnosti. Dlhoročná odborná pracovníčka oddelenia kultúry Jana Pelikánová ňou potvrdila plánovitý prístup spojený so systematickým získavaním financií a udržiavaním kontaktov s reštaurátormi a pamiatkarmi.

Vynovené pietne miesto so 45 vojnovými hrobmi na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici

Obnovili desiatky hrobov

Vlani mesto s podporou ministerstiev vnútra a kultúry i Úradu vlády SR zrealizovalo niekoľko úspešných projektov aj vďaka dotáciám vo výške 38-tisíc eur. Podarilo sa tak ohradiť pietne miesto (45 vojnových hrobov) na evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici.

Samospráva odstránila poškodené obruby 48 hrobov vojakov z 2. svetovej vojny na rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Štefana Moysesa. Vzniklo tam jednotné pietne miesto všetkých vojnových hrobov. Zároveň obnovila dva staticky narušené masové hroby na židovskom cintoríne na Rudlovskej ceste.

Ešte v roku 2019 mesto zrevitalizovalo Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke a okolitú zeleň. Obnovilo prístupový chodník k pomníku a vlani osadilo informačný systém o udalostiach po potlačení Povstania. Ide o miesta masových popráv, priestor lúky, na ktorú privážali fašisti ľudí odsúdených na smrť, ako aj o masové hroby pod skvelým dielom architekta Dušana S. Jurkoviča.

Obnovené dva staticky narušené masové hroby na židovskom cintoríne na Rudlovskej ceste v Banskej Bystrici

Význam pri výchove mládeže

„Uvedomujeme si dôležitosť ochrany pietnych miest na území nášho mesta,“ píše v správe primátor Ján Nosko. „V prípade Pamätníka obetiam fašizmu ide o autentickú pamiatku histórie s atribútom umelecko-architektonického stvárnenia, ktorá má nadnárodný význam. Preto som rád, že sa nám podarilo získať dotácie na jeho obnovu.“

Iste, viaceré časti pamätných miest ešte čakajú na opravu či oživenie. Napríklad samotné miesto popráv v Kremničke, či protitankový zákop. Nateraz však v tomto neľahko období musíme pozbierať sily a energiu nielen na ďalšie opravy, ale aj na využívanie týchto pamiatkových objektov pri výchove mladej generácie.

Zreštauroovaných 48 hrobov vojakov 2. svetovej vojny na rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Štefana Moysesa, Banská Bystrica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.