Read Time:31 Second

Prijatie Laszloa Andora v strede na Ústrednej rade SZPB. foto: redakcia

Ústrednú radu SZPB navštívil 25. januára bývalý komisár Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu, maďarský socialista László Andor.

V súčasnosti pôsobí ako generálny tajomník Foundation for European Progressive Studies, Nadácie pre európske progresívne štúdiá pri Strane európskych socialistov (PES). V družnej besede s predsedom zväzu Pavlom Sečkárom, tajomníkom ÚR Viliamom Longauerom, vedúcim jej koordinačného oddelenia Jozefom Ťažkým a mladými členmi novej ZO SZPB č. 4 Bratislava sa venovali najmä aktuálnym sociálnym otázkach a pálčivým medzinárodným problémom. Hovorili aj o možnostiach budúcej spolupráci medzi oboma organizáciami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.