Read Time:1 Minute, 51 Second

Predsedníctvo OblV SZPB v Trenčíne podporuje vyhlásenie Oblastnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Košiciach a účastníkov zhromaždenia
pripomínajúceho si 77.výročie oslobodenia mesta vojskami Červenej armády.
Jednou z úloh SZPB je pripomínať historické skúsenosti nášho národa.
Pripomíname preto, že počas Prvej svetovej vojny hnali Maďari našich predkov do boja
proti Rusku za cisára pána, pričom ich veľa zbytočne zahynulo. Odvážni z nich vytvorili
československé légie, ktoré prispeli k vytvoreniu nového československého štátu, ktorý
zvrhol tisícročnú maďarskú porobu a zachránil slovenský národ pred zánikom. V roku
1938 po rozbití Československa na ktorom sa aktívne podieľali „naši veľkí
spojenci“ Anglicko a Francúzsko, sme mali nového veľkého ochrancu Veľkonemeckú ríšu.
Nemeckí nacisti dovolili slovenským klérofašistom vyhlásiť samostatný slovenský štát v
marci 1939. „Veľký spojenec“ však obsadil západné Slovensko a vnútil novému štátnemu
útvaru Ochrannú zmluvu. Táto zmluva prakticky degradovala nový štát na vazala – kolóniu
a legalizovala vyrabovanie vojenského materiálu a zásob na západnom Slovensku od
Karlovej Vsi po Čadcu. Aj posádky v Trenčíne a okolí boli nemeckými vojakmi vyrabované
od 18. do 25. marca 1939. Letisko v Trenčíne – Biskupiciach obsadili a používali ho celú
druhú svetovú vojnu. Vazalský štát Slovensko poslalo svojich vojakov po boku nového
veľkého spojenca Nemecka ako jediný vtedajší štát do vojny proti Poľsku. Poslalo ich
bojovať proti Sovietskemu zväzu spolu so všetkými ostatnými vazalmi a okupovanými
krajinami. Aj vtedy sa našli v našom národe odvážlivci, ktorí napriek perzekúciám
fašistického štátu uskutočnili Slovenské národné povstanie. Pripomíname, že bez
osloboditeľskej úlohy Červenej armády by sme teraz neoslavovali SNP ako národné
povstanie, ale odsudzovali ho ako židoboľševický puč a na Slovensku by bola úradným
jazykom nemčina. Koloniálne mocnosti majú s likvidáciou pôvodného obyvateľstva bohaté
skúsenosti.
Navrhovaná Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi Slovenskou republikou a
USA nám veľmi pripomína Ochrannú zmluvu s Veľkonemeckou ríšou a rovná sa prakticky
okupácii našej krajiny. Pripomíname tiež neslávny koniec predstaviteľov, ktorí Ochrannú
zmluvu podpísali. V rokoch 1945 až 1990 Československá armáda nebola nasadená do
bojových operácií mimo našej krajiny. Odsudzujeme našich predstaviteľov podporujúcich
vládu Ukrajiny, ktorá oslavuje zločinných banderovcov, ktorí páchali zverstvá aj na našom
území a bojovali proti spojeneckej Červenej armáde. Veríme, že všetci naši občania,
ktorým je drahá sloboda a nezávislosť našej krajiny zdvihnú svoj hlas proti tejto novej
zmluve, aby naši vojaci nemuseli bojovať za cudzie záujmy proti Rusku a aby sme sa my
nestali obeťami odvetných vojenských úderov.
V Trenčíne 1.2.2022
Predsedníctvo Oblastného výboru SZPB v Trenčíne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.