Read Time:32 Second

Ivan Nosko, predseda OblV SZPB Piešťany

Po krátkej chorobe nás začiatkom januára vo veku 84 rokov opustila tajomníčka OblV SZPB Piešťany Božena Grgáčová.

Jej odchodom stráca naša organizácia obetavú a oddanú dlhoročnú funkcionára, ktorá svojimi praktickými skúsenosťami napomáhala udržiavať a zveľaďovať tradície a spomienky protifašistického odboja v našej oblasti. Jej aktivity boli široké, pričom bola známa ako pracovitá a zásadová členka vo všetkých spoločenských organizáciách, v ktorých pôsobila.

Jej entuziazmus a súčasne úcta k obetiam fašizmu posilňovali celú členskú základňu a bola vzorom pre mladšiu generáciu členov. Pravidelne sa zúčastňovala na spomienkových akciách, pričom viaceré i organizovala. Nezabudneme na ňu ako na svedomitú a skvelú ženu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.