Read Time:45 Second

Zľava, predseda ZO R. Sobota Koloman Migra a člen P ÚR SZPB Štefan Baláž

Mariana Velochová, tajomníčka OblV SZPB Rimavská Sobota

Foto – OblV SZPB Rimavská Sobota

V predvianočnom čase dňa 21. decembra 2021 si Oblastný výbor SZPB spolu s primátorom mesta Rimavská Sobota Jozefom Šimkom pripomenuli 77. výročie oslobodenia mesta Rimavská Sobota pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku Červenej armády. Okrem toho zavítal medzi prítomných aj  zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku.

Vence položili primátor mesta, delegácia OblV SZPB vedená predsedom Štefanom Balážom a zástupca Veľvyslanectva RF na Slovensku, okrem toho sa zúčastnilo aj pár členov zväzu, nakoľko pre covidové obdobie bol zákaz stretávania – uskutočnil sa tichý pietny akt spomienky.

Okrem toho pri pamätníku boli ocenení dvaja funkcionári OblV a ZO SZPB a to : – medailou M. R. Štefánika I. stupňa pán Jozef Pupala a medailou M. R. Štefánika III. stupňa pani Mária Sobeková pri ich životných jubileách, ktorým zároveň bolo zablahoželané.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.