Read Time:1 Minute, 12 Second

Zľava: prof. J. Leikert, predseda SZPB a PhDr. Ladislav Skrak

Kancelária P ÚR SZPB začala rok 2022 s pracovným elánom v očakávaní zlepšenia pandemickej situácie a vierou, že nasledujúci rok bude lepším, než bol ten predošlý.

   V prvých dňoch po novom roku absolvoval predseda SZPB Pavol Sečkár spolu s tajomníkom ÚR SZPB Viliamom Longauerom, niekoľko gratulačných a vstupných pracovných stretnutí. Jedno z nich sa týkalo ďalšieho rozvíjania aktivít Klubu umelcov, spisovateľov a historikov pri ÚR SZPB, v mene ktorého sa stretnutia zúčastnili profesor Jozef Leikert a Ladislav Skrak.

V rámci neho prerokovali a dohodli sa na príprave hodnotných výstav a podujatí, v rámci ktorých sa prezentuje slovenské umenie proti fašizmu doma a v zahraničí, a najmä mladšej generácii. Samozrejme, akonáhle to dovolí vývoj a zlepšenie pandemickej situácie. Predstavitelia Klubu avizovali zvýšený záujem zúčastňovať sa na činnosti redakčnej rady, resp. na nespornom doterajšom kvalitatívnom raste časopisu antifašistov Bojovník.

Z hľadiska bilancovania výsledkov uplynulého roka pripomeňme nielen zásluhy Klubu pri uvádzaní výstavy k 100. výročiu Janka Nováka, stálej expozície SZPB a výstavy Nikdy nesmieme zabudnúť, ale aj autorský úspech J. Leikerta a knihy Mňačko a Izrael, ktorá získala v minulom roku výročnú cenu Slovenského centra PEN. Predseda SZPB ocenil tieto výsledky a vyjadril podporu prof. J. Leikertovi, ktorý pripravuje svoju ďalšiu knihu s uvedením vo februári tohto roku. V závere stretnutia sa zúčastnení zhodli na nevyhnutných krokoch, ktoré napomôžu oživeniu činnosti Zväzu v pokovidovom období, resp. v rámci príprav XIX. zjazdu SZPB.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *