Read Time:1 Minute, 42 Second

V električke, gvaš 1943, SNG.

PhDr. Ladislav Skrak

Nový generačný nástup v slovenskej maľbe paradoxne súvisí s pedagogickým pôsobením českého Nemca Willyho Nowaka na pražskej Akadémii výtvarných umení. Ten učil správne chápať hodnoty moderného francúzskeho výtvarného umenia. Vďaka spomienkam a vďačnosti žiakov stal sa v 60. rokoch minulého storočia národným umelecom. Kto to boli „žiaci“, resp. príslušníci generácie narodenej okolo roku 1909? Ján Želibský, Ján Mudroch, Bedrich Hoffstädter, Eugen Nevan a Peter Matejka.

Bedrich Hoffstädter sa narodil 15. novembra 1910 v Trenčíne v rodine nemajetného súdneho kancelárskeho úradníka. Začal študovať na súkromnej Ukrajinskej akadémii v Prahe. Po absolvovaní AVU získal v roku 1935 od Krajinského úradu štipendium na študijný pobyt v Paríži.

Mimoriadne invenčne sa venoval žánrovej tvorbe, ale aj športovým námetom, krajinomaľbe, aktom a biblickým odkazom. Slováci pôsobili v Prahe za protektorátu na báze slovenských pasov, no domov mohli cestovať iba výnimočne, napríklad keď im ochoreli rodičia. Ich pobyty na Slovensku pomáhali prekonávať chudobné pomery pražského pôsobenia a obnovovať česko-slovenské kultúrne povedomie.

 Hoffstädtera sledovalo Gestapo, musel chodiť na nútené práce. Slávny obraz V električke s podtitulom Šuškanda sa stal príčinou jeho perzekúcie vo vrcholiacej heydrichiáde. Na sklonku vojny aktívne bojoval na barikádach, na žižkovskej „Pražačke“. Vytvoril diela Nad pomníčkom barikádnika, Pochod partizánov (Povstalci v meste). Ide však, zrejme, o presuny vlasovcov.

 Po oslobodení maľoval desivé a dramatické diela ako Poprava, Poprava partizánov, Útek z vypálenej obce (Vypálená dedina), no vynikajúco zvláda aj podnety z prerodu vidieka. Pedagogicky ako krajinár a docent pôsobil na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení. Zahynul 10. augusta 1954, keď sa ako predseda slovenskej sekcie ZČSVU vracal z Demänovskej doliny. Manželka Oľga Hoffstädterová-Kormanová, pražská rodáčka a maliarka, odchovala dvoch aktérov súčasnej výtvarnej scény: sochára Jána a reštaurátora Bedricha Hoffstädtera mladšieho.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.