Read Time:2 Minute, 23 Second

Ľudmila Rešovská

Člen SZPB vo Svite Karol Floriančič sa spočiatku venoval modelárstvu a vytváral presné repliky obrnenej techniky z druhej svetovej vojny, doplnené o modely vojakov v dobových uniformách. V roku 2005 založil Vojensko-historický klub (VHK) Tiger a od modelov prešiel k reálnym artefaktom.

Stalo sa to celkom prirodzene. Keď si človek stavia tanky, farbí figúrky, postupne si začne z doby, ktorej sa venuje, zháňať originálnu helmu, vyznamenania, uniformy, pušky, nože a iné exponáty. A tak sa zbieranie originálov z druhej svetovej vojny stalo cielenou činnosťou VHK Tiger. Členovia navštevovali burzy, „armyshopy“ a zberateľov, ktorí mali viac kusov artefaktov a boli ochotní čosi z nich predať.

Oslovujú mládež

Tak sa členovia klubu vyzbrojili a vystrojili. „Zúčastňovali sme sa na akciách na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a v Maďarsku zameraných na ukážky z bojov v druhej svetovej vojne. Stretávali sme sa s inými klubmi vojenskej histórie, orientovanými na slovenskú, československú, Červenú armádu a partizánov,“ spomína K. Floriančič. „Tých, ktorí mali predstavovať nemeckú armádu, bolo málo. A tak sme sa rozhodli „hrať“ nemeckú jednotku Horst Wessel, ale každý z nás má aj slovenskú a sovietsku uniformu. Ak niekto vypadne, môžeme ho zastúpiť. Boli sme perfektne vystrojení, vyzbrojení a kam sme prišli, pútali sme veľkú pozornosť.“

Členovia klubu asistujú pri výročiach oslobodenia, SNP, ale aj iných podujatiach. Ukážkami bojov a artefaktov oslovujú najmä mládež, ktorej neraz po prvýkrát umožnili vidieť uniformy a zbrane používané vo vojne.

Atraktívna expozícia

Žiaľ, pandémia zastavila aktivity klubu a jej vedúcemu bolo ľúto, že artefakty, ktoré namáhavo zbieral a kupoval po Európe celé roky, zrazu nemali členovia klubu kde a komu ukázať. A tak vytvoril expozíciu Protifašistický odboj v II. svetovej vojne. „Jedným z dôvodov bolo, že dnešní mladí sú často zavádzaní, o histórii sa učia povrchne. Chcem, aby si uvedomili fakty,“ vysvetľuje K. Floriančič. „Napríklad, na ktorej strane Slováci bojovali, čo bolo SNP, kto oslobodil Slovensko a podstatnú časť Európy, kto bol víťazom vojny a kto dobyl Berlín. Aby si mladí uvedomili, že podľa nacistickej ideológie Slovania v Európe nemali nárok na život a budúcnosť.“

Zaujímavým Floriančičovým postrehom je, že ľudia boli pred 70 – 80-timi rokmi oveľa nižší. Nejednu originálnu uniformu by si mohlo dnes obliecť 12 -13 ročné dieťa.

Historické memento

Na záver vážne dodáva: „Dnes sa kladú otázky, či SNP bolo pripravené, či tam bojovala slovenská armáda. Časť bojovala, časť odišla domov. O to viac nesmieme zabudnúť na hrdinstvo Slovákov, vojakov i civilov, ktorí napriek tomu, že nevedeli, ako vojna dopadne, zobrali zbrane do rúk a postavili sa proti profesionálnej, dobre vyzbrojenej a vycvičenej nacistickej armáde.

Urobili to preto, aby sme raz, spolu s našimi deťmi, žili v mieri. Jednoducho, zobrali zbrane a išli brániť svoju vlasť, bojovať za slobodu a budúcnosť. Nielen proti Nemcom. V Kremničke aj inde vraždili i slovenskí gardisti a iní kolaboranti.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.