Read Time:1 Minute, 54 Second

Branislav Balogh

Na základe výzvy vedenia SZPB redakcia Bojovníka postupne oslovuje všetky oblastné výbory zväzu s troma otázkami, aby sme čitateľom Bojovníka predstavili aktuálnu činnosť našich regionálnych štruktúr.

Dnes odpovedá predseda Milan Urban:

Ako pandémia ovplyvnila Vašu činnosť?

Mnohé podujatia, ktoré sme si naplánovali sa pre pandémiu neuskutočnili. Nezúčastnili sme sa 19. januára na 15. výročí pádu lietadla s vojakmi ASR v Hejciach, 8. marca nebolo stretnutie s členkami SZPB, 29. augusta 2021 sme vynechali oslavy SNP v Banskej Bystrici. Vynahradili sme si to 24. Septembra, keď členovia predsedníctva vzdali hold partizánom a povstaleckým vojakom pri pomníku v Múzeu SNP. Vypálenie Tokajíka sme si pietne uctili 22. novembra.

Zúčastnili sme sa tiež na 15. Stretnutí generácií na Kališti, v polovici augusta po stopách partizánskeho veliteľa skupiny Pugačev Pavla Boroša v Slanských horách. Spoluorganizovali sme na začiatku septembra 1. povstaleckú vatru v Michaľanoch. V Trebišove sme zorganizovali pietne akty k víťazstvu nad fašizmom a i výročiu SNP. V prvý decembrový deň sme si pripomenuli oslobodenie Trebišova.

Skupina členov ZO SZPB Trebišov 4 pod vedením predsedu Alexandra Gergelyho navštívila Slavín, Kalinov, Slanec a pochodom cez Slanské bunkre z rokov 1936 a 1937. Každý rok 9. mája predsedovia ZO Dargov, Bačkov, Sečovce 1 a Trebišov 4 s členmi kladú kytice k pomníku Osloboditeľov sovietskej armády v Dargovskom priesmyku.

Napriek pandémii v roku 2021 zasadalo predsedníctvo a oblastný výbor SZPB po trikrát.

Ako sa vám darí napĺňať závery 17. zjazdu SZPB?

Spolupráca so štátnou správou po parlamentných voľbách 2020 je nefunkčná. S obecnou samosprávou naše ZO spolupracujú dobre a spolupráca oblastného výboru s mestom Trebišov je nadštandardná. Počas pandémie poklesol záujem o členstvo v SZPB z radov sympatizantov. Naša oblastná organizácia má 560 platiacich členov, ktorí odoberajú 160 Ročeniek odbojára v 29 ZO SZPB.

Ako sa vám darí spolupracovať s mládežou?

Pri OblV sme vo februári 2020 sme založili  KMP, ale pandémia poznačila aj túto aktivitu. Neusporiadali sme súťaž Medzníky 2. Sv. vojny medzi dvanástimi ZŠ v okrese Trebišov. Ale žiaci zo ZŠ Zemplínska Teplica sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži 75 ruží. V ZŠ Novosad sa uskutočnila výtvarná súťaž s témou 77. výročia SNP.  V roku 2022 chceme založiť KMP pri SZPB v  ZO Kráľ. Chlmec a Bačkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.