Read Time:1 Minute, 16 Second

Dušan Rybanský, člen predsedníctva OblV SZPB Košice

Vo veku 98 rokov nás  13. novembra navždy opustil náš dlhoročný člen SZPB a priamy účastník bojov za oslobodenie Československa diplomovaný technik Dušan Harich. Počas oslobodzovacích bojov slúžil v I. Československom armádnom zbore v ZSSR ako príslušník prieskumnej roty tretej brigády do konca vojny.

Narodil sa v obci Pribylina pod vrchmi Západných Tatier. Po vojne si doplnil vzdelanie v stavebníctve, pracoval najskôr v Stavoprojekte, neskôr v Pozemných stavbách. Jeho rukopis nesú mnohú stavby v Košiciach a okolí.

Pravidelne besedoval s členmi SZPB alebo mládežou, ktorej rozprával o zážitkoch z bojoch proti fašizmu, vštepoval vlastenectvo a zdôrazňoval bránil dejiny pred ich prekrúcaním. Bol držiteľom vysokých vojenských, štátnych a zväzových vyznamenaní či už za svoju aktívnu účasť v domácom i zahraničnom odboji, za následné budovanie republiky, alebo objasňovanie historických skutočností mladej generácii.

Dostal vyznamenania a pamätné medaily ministerstva obrany SR, vyznamenania Ukrajinskej republiky v rokoch 2007 a 2010, ako aj Ruskej federácie v rokoch 2005 a 2010, v roku 2020 mu medailu odovzdal osobne p. Kulikov z Ruského veľvyslanectva. ÚR SZPB mu udelila pamätnú medailu v roku 2004, medailu  M.R. Štefanika II. stupňa v roku 2009  a medailu  M.R. Štefanika I. stupňa v roku 2013.

Ako citlivý človek si o priebehu bojov robil zápisky, súkromný denníček. Je veľká škoda, že sa mu ich nepodarilo spracovať dokumentárne ako odkaz pre ďalšie generácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.