Read Time:1 Minute, 2 Second

Branislav Balogh

Na sklonku roka chceme pripomenúť ešte jedno jubileum. Tento rok sa uskutočnil už 50. ročník podujatia ,Po stopách 2. čs. pdb. v SNP s prechodom Chabenca. OblV SZPB Žilina v spolupráci s Klubom vojakov v Žiline a 5. plukom Špeciálneho určenia zorganizovali dôstojné celodenné podujatie.

Vznik podujatia sa viaže s menom plk. doc. Kubištu z Vojenskej fakulty VŠDS v Žiline. Ten s ním začal v rámci výučby Vojenských tradícii. Od roku 2006 podujatie pod patronát predvzal KV v Žiline s OblV SZPB Žilina.

Najskôr jeho účastníci prešli Chabencom z Magurky do Lomnistej Doliny. Nasledovalo spomienkové stretnutie pod Asmolovovou chatou v Nízkych Tatrách. Starší účastníci sa pod chatou pripojili po prehliadke pamätných miest v Banskobystrickom a Breznianskom regióne.

V tejto chate bol situovaný Hlavný štáb partizánskeho hnutia na Slovensku vedený plk. Asmolovom, po ktorom je pomenovaná. Pamätným je stretnutie Asmolova s Jozefom Nálepkom (bratom neskoršieho Hrdinu ZSSR) a Janom Švermom (taktiež oceneným titulom Hrdina ZSSR) 8. novembra 1944 len dva dni pred Švermovou smrťou.

Jubilejný ročník sa spájal aj s vyznamenávaním osobností, ktorých zoznam nájdete na internetovej stránke Bojovníka. Vetríme, že podujatie aj v nasledujúcich rokoch bude najmä mladej generácii pripomínať, komu vďačíme za mier a kto za našu slobodu priniesol najväčšie obete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.