Read Time:1 Minute, 6 Second

Martin Krno

Foto: Ján Rohár a archív Martina Krna

Vianočná dohoda patrí k rozhodujúcim historickým rozhodnutiam v 20. storočí pre Slovensko a Československo. Jej aktéri z rozličných politických prúdov postavili na misku váh vlastné životy s príkladným nasmerovaním k SNP.

Týmito slovami uviedol svojho príhovoru pred pamätnou tabuľou na Gajovej ulici č. 11 predseda Klubu Nového slova Jozef Lysý. Toto podujatie už niekoľko rokov organizuje OblV SZPB v Bratislave v spolupráci s KNS. Práve v tomto dome v byte právnika Mateja Josku sa niekedy pred vianočnými sviatkami stretli predstavitelia odbojových skupín a prijali text tohto historického dokumentu.

Pre protipandemické opatrenia sme nikoho oficiálne nepozývali, ale predsa sa tu zišla hŕstka skalných antifašistov vrátane tajomníka ÚR SZPB Viliama Longauera. Na reliéf, ktorý na bráne slávnostne odhalili 23. decembra 1983 za účasti jedného z autorov dohody, vtedajšieho prezidenta Gustáva Husáka, sme položili veniec kvetov.

„Ktoré z politických elít dnešného Slovenska sú pripravené k takémuto činu, aby nasledovali historický odkaz aktérov Vianočnej dohody?“ spýtal sa vo svojej reči profesor Lysý, aby si vzápätí odpovedal: „Slovensko má aj dnes, v dobe znižujúcich sa spoločenských očakávaní, príklad, ktorý je hodno zopakovať a vrátiť jeho ľudu politickú perspektívu sociálne spravodlivej spoločnosti s ľudskou tvárou.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.