Read Time:1 Minute, 50 Second

Redakcia

Foto: Branislav Balogh

Zasadanie Ústrednej rady SZPB zvolalo predsedníctvo nášho združenia o mesiac skôr, ako sa pôvodne plánovalo – na 24. november. Už v ten večer sa potvrdilo, že predseda Pavol Sečkár mal dobré tušenie, lebo vláda vtedy vyhlásila lockdown.

V posledný deň slobodného pohybu prišla do Bratislavy približne tretina členov rady, podmienkou účasti na rokovaní bolo totiž pre vypätú pandemickú situácia potvrdenie OTP. Podľa dopredu dohodnutého scenára sa pristúpilo k zásade „per rollam“, dokumenty sa rozposlali ostatným členom ÚR SZPB, ktorí k nim v priebehu nasledujúceho týždňa zaujali stanovisko a tak uznesenie nadobudlo platnosť.

Ústredná rada schválila správy o plnení uznesení z predchádzajúceho obdobia a o činnosti členov predsedníctva, plán hlavných aktivít a práce na budúci rok, smernicu o cestovných náhradách, ako i návrh rozpočtu SZPB na budúci rok požadovaný v zmysle zákona 487/2013 od Ministerstva vnútra SR. Ráta sa v ňom so sumou 488-tisíc eur.

Predsedovi Zväzu uložila, aby do 10. mája 2022 predstavil návrh na zvolanie 18. zjazdu SZPB, ktorý by sa mal potom uskutočniť v nasledujúcom roku. V tejto súvislosti majú oblastné výbory navrhnúť miesto jeho konania vrátane technického zabezpečenia.

Na zasadaní odzneli aj štatistické údaje. V treťom štvrťroku sme celkovo registrovali 18 382 členov, z toho bolo 213 nových, no 332 ich ubudlo z rozličných príčin. To sa spolu s počtom fungujúcich základných organizácií odzrkadlí v ocenení práce tajomníkov oblastných výborov.

Napríklad v Banskej Bystrici majú 1 550 členov, ktorí pôsobia v 37 ZO SZPB, v Brezne 1 050 a 21, v Humennom 900 a 41. V pásme 700 až 900 platiacich členov figuruje Zvolen, Rimavská Sobota, Rožňavy, Bardejov a Bratislava. Najmenej členom evidujú v okresoch Piešťany (130), Galanta (175) a Medzilaborce (200).

Ako bonus sa v budúcom roku rozdistribuujú odznaky 78. výročia SNP. Oblastné výbory si ich môžu objednať za predajnú cenu 1 euro, pričom si tento príjem nechajú vo vlastných rozpočtoch. Predpokladá sa, že odznaky sa stanú vstupenkou na ústredné oslavy, ktoré náš v roku 2022 čakajú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.