Read Time:39 Second

Eva Mlyneková, tajomníčka ZO Nitra – Dolné mesto

Náš dlhoročný člen Michal Hulla sa dnes 19. decembra dožíva 96 rokov. Bojoval ako partizán pod velením kapitána Vladára a poručíka Daniša: robil spojku medzi veliteľstvom žandárstva v Turčianskych Tepliciach a bojovým úsekom Prievidza, Handlová a Nitrianske Pravno.

Počas partizánskeho boja prežil aj zranenie, keď ho do nohy trafila črepina po výbuchu. Do SZPB vstúpil v roku 1948. Bol aktívnym členom, v roku 1980 sa stal členom výboru ZO a  revíznej komisie.

Za dlhoročnú prácu dostal viaceré vyznamenania: Pamätnú medailu Zaslúžilý bojovník proti fašizmu, Medailu M.R. Štefánika III. stupňa, viaceré Čestné uznania a pri príležitosti životného jubilea medailou Za vernosť.

Členovia našej ZO mu želajú najmä veľa zdravia, optimizmu a ešte veľa pokojných dní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.