Read Time:1 Minute, 23 Second

Pomník generála i. m. Jána Nálepku v centre Spišskej Novej Vsi

Branislav Balogh, Ján Rohár

Na základe výzvy vedenia SZPB redakcia Bojovníka postupne oslovuje všetky oblastné výbory zväzu s troma otázkami, aby sme čitateľom Bojovníka predstavili aktuálnu činnosť našich regionálnych štruktúr.

Dnes odpovedajú predseda Mikuláš Repčiak, podpredseda Jozef Novotný a tajomník Michal Kuchár:

Ako pandémia ovplyvnila Vašu činnosť?

Pandémia nás výrazne zasiahla a ochromila, prišli sme počas nej o desiatky členov a oblastná organizácia sa nám zmenšila. Ich výpadok sa nám zatiaľ nedarí nahradiť. Nemožnosť stretávať sa vo väčšom počte nám znemožnil bežnú činnosť. Na oslavách sme mohli byť len vo dvojici, no snažili sme sa dôstojne plniť túto úlohu, ktorú Zväz od štátu dostal.

Aké sú vaše plány po uvoľnení opatrení?

Zasadanie OblV v septembri vytýčilo úlohy do konca roka. Zintenzívňujeme styky so samosprávou. Tie sú všeobecne dobré, pri organizovaní osláv vynikajú mestá Spišská n. Ves, Krompachy a obec Smižany. Pokúsime sa zorganizovať exkurziu po pamätníkoch v okolí, posedenie pre členov po oslavách SNP. Všetky tieto plány sú však závislé na finančných prostriedkoch, ktorými naša organizácia disponuje.

Ako sa vám darí pracovať s mládežou?

Sebakriticky konštatujeme, že v tomto zaostávame. Či už v organizovaní súťaží alebo zakladaní klubov mladých. Snažíme sa však o spoluprácu so školami. Tá závisí najmä na ochote riaditeľov škôl. Roznášame Bojovník do škôl a kým to zdravie priamym účastníkom dovoľovalo organizovali sme besedy pre žiakov. Spomeniem záslužnú činnosť jednotlivcov, pani učiteľka Kormošová na gymnáziu Školská v Spiš. N. Vsi sa aktívne podieľa na šírení odkazu boja proti fašizmu a spolupracuje s nami.  

Jedna myšlienka na článok “Tri otázky pre oblastný výbor – Spišská Nová Ves”
  1. Prajeme Vám krásne prežitie Vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, šťastie a lásku po celý Nový rok 2022 !
    Ďakujeme za spoluprácu.
    Základná organizácia Slovenského Zväzu protifašistických bojovníkov
    Veľký Folkmar

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.