Read Time:1 Minute, 1 Second

Branislav Balogh

FIR sa musí vyrovnávať s rozdielnou politickou orientáciou svojich členov, ale podľa jej generálneho tajomníka Ulricha Scheindera to nie je žiadny problém. Množstvo národných organizácii v bývalých socialistických štátoch východnej Európy tvorili a dodnes tvoria členovia s výrazne ľavicovým presvedčením.

A dokonca to neplatí len o členoch z týchto štátov. Veď napríklad grécka PEAEA-DSE je úzko spojená s tamojšou komunistickou stranou U. Schneider jednoznačne priznáva, že ľavicovo orientované organizácie majú medzi členmi FIR prevahu. Považuje to však za prirodzené: „Koniec koncov, vo väčšine krajín sociálni demokrati, komunisti a živnostníci zohrali najväčšiu úlohu v boji za oslobodenie a v hnutí odporu.“

Zároveň však vysvetľuje, že politická orientácia členských združení nezohráva rozhodujúcu úlohu v ich členstve vo FIR: „Maďarský MEASZ , ktorý sa cíti spojený s demokratickou koalíciou a nemecká VVN-BdA, ktorá sa nijako ideologicko-politicky nevyhraňuje bez problémov spolupracujú s ľavicovými členmi FIR. Hoci je nesporné, že ľavicové pozície sú v rámci FIR výraznejšie zastúpené, sme podporovaní spoločným presvedčením o dedičstve preživších.“

A pripomína slová buchenwaldskej prísahy, ktoré musí každé členské združenie naplniť svojím vlastným obsahom: „Zničenie nacizmu s jeho koreňmi, vytvorenie nového sveta mieru a slobody“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *