Read Time:51 Second

Vladimír Trvalec, ZO SZPB Partizánske

V polovici októbra 2021 predseda našej mestskej základnej organizácie SZPB Ing. Jozef Mravík dal nielen členom nášho zväzu, ale aj ich príbuzným, blízkym a známym, ktorí sa zaujímajú o odbojársku minulosť v našom kraji zaujímavú ponuku.

Bola ňou možnosť navštíviť malé neoficiálne múzeum, ktoré sa nachádza na prístupnom okraji areálu bývalých Závodov 29. augusta (ZDA), v bývalom bunkri, kedysi pomerne dobre organizovanej civilnej obrany. Vystavené exponáty týkajúce sa ZDA a mesta Partizánske začali zbierať Marek Schon a Štefan Vančo ako žiaci základnej školy.

Dnes sú už gymnazistami a výsledkom ich záujmovej činnosti je unikátna expozícia, ktorá ponúka nielen jedinečné exponáty, ale netradične obohacujúci pohľad na históriu nášho mesta, ktoré svoj názov nezískalo náhodou. Po prehliadke sme sa aj my, oveľa skôr narodení, než autori expozície, museli jednoznačne skonštatovať, že o histórii ZDA a nášho mesta majú dvaja gymnazisti v istých záležitostiach viac znalostí, než my. Aj preto sa touto cestou pripájame k predsedom vyslovenému uznaniu a poďakovaniu za ich ojedinelé úsilie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.