Read Time:2 Minute, 51 Second

Ondrej Urban, Klub Zväzu vojakov SR Sereď

Foto – archív autora a Múzeum SNP

Aj keď nepochádzam z Brezna, viaže ma k tomuto peknému mestu niekoľko skutočností. V roku 1940 sa tam narodila moja mama Anna a šestnásť rokov v ňom pôsobil starý otec Jozef Kalivoda, ktorý zohral významnú úlohu v príprave SNP na Horehroní.

Narodil sa 11. marca 1900 vo Veľkých Levároch pri Malackách. Vyrastal v početnej rodine s jedenástimi deťmi. Jeho otec odišiel v roku 1908 za prácou do USA, kde tragicky zahynul, preto Jozef už vo veku sedem rokov musel tvrdo pracovať na veľkostatku na Záhorí a neskôr v Rakúsku.

V roku 1918 narukoval k 19. honvédskemu pešiemu pluku, nechcel však bojovať za rakúskeho cisára a uhorského kráľa, preto dezertoval. Po zatknutí maďarskými žandármi sa ocitol za mrežami, no 30. októbra sa väzni vzbúrili a tak sa dostal na slobodu.

Členom ilegálneho výboru

Pretože ho nadchla myšlienka vzniku Československej republiky, prihlásil sa do služby v 1. čs. dobrovoľníckom pluku, s ktorým sa podieľal na ochrane československo-rakúskych hraníc. Po demobilizácii si doplnil vzdelanie na Roľníckej škole v Sabinove a potom pracoval v poľnohospodárstve.

Začiatok 2. svetovej vojny ho zastihol v Brezne nad Hronom, kde od roku 1929 pracoval ako šafár na majetku Roľníckej školy. Nemohol sa zmieriť s rozbitím ČSR a s režimom, ktorý vznikol na Slovensku, a tak sa zapojil protifašistického odboja. V máji 1944 sa stal spolu členom druhého ilegálneho výboru v Brezne (prvý vznikol ešte v marci 1944).

Za cieľ svojej činnosti si vytýčili organizovanie podpory pre partizánov, zbierok šatstva a peňazí, dodávok potravín do hôr. Piateho júla sa obidva výbory stretli na spoločnom zasadnutí a založili Podzemný národný výbor v Brezne nad Hronom. Za jeho predsedu zvolili Emila Kusého, za podpredsedu práve Jozefa Kalivodu, ktorý sa stal aj členom zásobovacej komisie a poverili ho nákupom mäsa.

Mesto vstúpilo do Povstania

Dokázali vyzbierať 100-tisíc korún, z čoho 70.tisíc odovzdali partizánskym skupinám pôsobiacim na východnom Slovensku. 30. augusta v izbe mešťanostu zvolili Revolučný národný výbor na čele s Kusým a Kalivodom. V sieni mestského domu zavesili namiesto fotografii Jozefa Tisa obraz prezidenta Eduarda Beneša a spontánne zaspievali československú hymnu.

Novovytvorený výbor ako prvú úlohu zabezpečil ubytovanie 200 partizánov pod velením Júliusa Krútela v meštianskej škole. Povstaleckej 1. čs. armáde na Slovensku a partizánom sa, žiaľ, nepodarilo zadržať postup nemeckých vojsk, popoludní 25. októbra vtrhli do mesta prvé motorizované jednotky Wehrmachtu prichádzajúce od Tisovca a Červenej Skaly.

O dve hodiny po nich prišlo aj gestapo s pripraveným zoznamom deviatich obyvateľov Brezna, dopredu odsúdených na zastrelenie. Medzi nimi figurovalo aj meno Jozefa Kalivodu. Predtým však dostali členovia RNV z partizánskeho štábu pokyn, aby z mesta odišli.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.