Read Time:2 Minute, 22 Second

Účastníci pietneho aktu k 77. výročiu SNP v Líščom údolí. S historickou vojenskou čiapkou Ján Chudík, tretia sprava starostka Dana Čahojová, celkom vpravo Katarína Frišová.

Katarína Frišová, tajomníčka OblV SZPB Bratislava

Okrem oficiálneho pietneho aktu na Námestí SNP sa konali v hlavnom meste aj „miestne“ oslavy 77. výročia Povstania. Základná
organizácia Karlova Ves tradične usporadúva v nádhernom Líščom
údolí kladenie kvetov k pomníku obetiam 2. svetovej vojny v Parku
SNP, spojené so spoločenským stretnutím v neďalekej besiedke.

Ani na tomto podujatí nechýbala starostka miestnej časti Karlova Ves
Dana Čahojová, ktorá vystúpila s úvodným prejavom. Treba
pripomenúť, že pred dvoma rokmi na zasadaní mestského
zastupiteľstva dôrazne kritizovala zámer odkrojiť z Námestia SNP
dolnú časť (čo sa, žiaľ, stalo) a proti tomuto návrhu ako jediná
hlasovala.

Po pani starostke sa ujal slova predseda OblV Martin Krno. Zdôraznil,
že nie je formálne, keď máme v Bratislave viaceré námestia, ulice
a parky s pomenovaniami súvisiacimi s Povstaní a osobnosťami, ktoré
sa doňho zapojili. _„My musíme byť hrdí na to,“_ povedal,
_„že sa SNP vo výraznej miere pripravovalo práve v našom meste a
mnohí jeho obyvatelia odišli v auguste 1944 do Banskej Bystrice.“_

K prítomným sa prihovoril i niekdajší vojak Červenej armády Ján
Chudík, ktorý sa ako mládenec podieľal na oslobodzovacích bojoch
Slovenska a severnej Moravy, kde bol ťažko ranený. Na akcii bola aj
novozvolená predsedníčka ZO SZPB Iveta Hanulíková.

Po roku sa uskutočnili oslavy SNP i v Rači. A to vďaka zodpovednému
prístupu starostu Michala Drotována, Zväzu vyslúžilých vojakov
gen. M. R. Štefánika a najmä miestneho Dobrovoľného hasičského
zboru s veliteľkou Danielou Olenočinovou, vnučkou pre Bratislavčanov
známej odbojárky Anny Bergerovej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.