Read Time:1 Minute, 12 Second

Na Vaše otázky odpovedá Branislav Ondruš, bývalý štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Všimol som si reklamné tabule o Centre právnej pomoci. Je to súkromná inštitúcia, alebo štátna a môžem sa na ňu obrátiť aj ja?

Martin, Bratislava

Centrum právnej pomoci je štátna organizácia poskytujúca právne služby ľuďom v hmotnej núdzi. Svoje služby poskytuje bezplatne a pomáha s právnymi problémami pri rozvode a a sním súvisiacich otázkach, spotrebiteľských problémoch (spotrebiteľské zmluvy, pôžičky od nebankových subjektov a pod.), osobnom bakrote, problémoch zamestnanca so zamestnávateľom, záväzkových otázkach (kúpa/predaj nehnuteľnosti, nájomné zmluvy, odstúpenie od zmluvy, darovacia zmluva) a vecných právach (vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, záložné právo, vecné bremeno).

Klientmi môžu byť výlučne ľudia v hmotnej núdzi, čiže poberatelia dávky v hmotnej núdzi, alebo ľudia, ktorých príjem nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima, čo je tento rok (s platnosťou do 31. 6. 2022) suma 348,90 € mesačne na prvého člena domácnosti a 243,40 € na druhého. Okrem toho ďalšou podmienkou je, že v prípade, že ide o spor, musí byť reálna šanca na úspech.

Skôr, než pôjdete do niektorej z kancelárií, ktoré má centrum po celom Slovensku, informujte sa objednate na tel. č. 0650 105 100 (spoplatnené volanie), ktoré je v prevádzke od pondelka do piatka v čase 08:00 – 17:00, alebo sa zaregistrujte na internetovej stránke centra www.centrumpravnejpomoci.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.