Read Time:1 Minute, 33 Second

Členovia P ÚR SZPB

Redakcia

Rozhorčenie nad tým, ako nekultúrne sa správali na ústredných oslavách 77. výročia SNP v Banskej Bystrici viacerí odbojári, vyslovil na 13. zasadaní predsedníctva Ústrednej rady SZPB predseda oblastného výboru v Humennom Benjamín Bláha. Pískali a vykrikovali počas prejavov najvyšších ústavných činiteľov, hoci ich vystúpeniam tentoraz nebolo čo vyčítať.

Rokovanie 9. novembra časovo úsporne a pragmaticky viedol predseda Zväzu Pavol Sečkár, ale v rámci bodu „rôzne“ vytvoril priestor aj pre širšiu diskusiu. Bláhu doplnil šéf OblV v Bratislave Martin Krno. Pripomenul, že sa opakujú podobné poľutovaniahodné akty, keď si niektorí členovia, žiaľ aj funkcionári, zamieňajú slávnostné zhromaždenia s partajnými demonštráciami.

Pritom práve predstavitelia oblastných organizácií SZPB by mali byť vzorom pre ostatných a udržiavať si medzi nimi prirodzenú autoritu. Ľudia od odbojárov očakávajú pre ich bohatšie životné skúsenosti a zásadné protifašistické názory v zložitej spoločenskej situácii uváženejšie postoje než od všelijakých neurotických politikov.

Prítomní s pripomienkami schválili návrh plánu práce ÚR a požiadaviek na rozpočet SZPB v budúcom roku, ako i smernicu o cestovných náhradách. Pri debate o činnosti oblastných výborov konštatovali, že správu za tretí štvrťrok napriek upozorneniam opakovane nepredložili z Košíc, Piešťan, Považskej Bystrice, Rožňavy a Senice, za čo sa príslušným tajomníkom skrátia tri mesačné platy o 30 percent.

Podstatná časť oblastných výborov pracovala podľa plánov, zaznamenali však pasívnejší prístup funkcionárov základných organizácií, ktorí akoby čakali na impulzy od vedenia oblastí. Nemožno sa stále vyhovárať na pandémiu, veď v letných mesiacoch a v septembri sa konalo mnoho podujatí, i netradičných. Napríklad OblV Levice sa podaril husársky kúsok – odhaliť sochu maršalovi Rodionovi J. Malinovskému v Starom Tekove. Rokovanie Ústrednej rady SZPB by sa malo uskutočniť 24. novembra za osobnej účastí iba tých jej členov, ktorí sa dali plne zaočkovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.