Read Time:42 Second

Jana Neupauerová

Napriek dažďu sa 27. augusta 2021 popoludní konala pietna spomienka pri príležitosti výročia SNP v Spišskej Belej. Členovia SZPB a zamestnanci mestského úradu na čele s primátorom Jozefom Kunom sa vybrali k pamätnej tabuli umiestnenej na mestskom úrade s menami padlých vojakov z druhej svetovej vojny a položili k nej smútočný veniec.

Odtiaľ sa skromný pietny sprievod presunul k soche Partizána v parku pri evanjelickom kostole. Po hymne predsedníčka ZO SZPB Daniela Lineková v krátkosti pripomenula našu históriu a účastníkom sa prihovoril i primátor. Ten potom s členom SZPB Jaroslavom Linekom položil veniec k soche a zapálil symbolickú sviecu pripomínajúc odvážne činy našich predkov. Po skončení pietnej spomienky pozval primátor členov SZPB na občerstvenie. Na druhý deň sa členovia SZPB zúčastnili na regionálnych oslavách SNP na Podbanskom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.