Read Time:1 Minute, 48 Second

Ján Hamar, predseda OblV SZPB Levice

Médiá sú plné revízie a úmyselného skresľovania rozhodujúcej úlohy Sovietskeho zväzu a jeho armády na porážke nacistického Nemecka. Zaráža to viac, keď to počúvame aj z vyjadrení „historikov“ či politikov. Na internete je toho tiež veľa.

A tak sa nepravdivé „dejinné udalosti“ a otvorené lži každý deň dostávajú do vedomia našej mládeže. Len tak pre utvrdenie si tohto faktu sa opýtajte svojich vnúčat, kto v skutočnosti bol maršal Malinovskij, zosmiešnený v jednej scéne českého populárneho filmu Pelíšky.

Proti prekrúcanou histórie

Aj preto náš oblastný výbor prijal ponuku na umiestnenie sochy Rodiona Jakovleviča Malinovského v životnej veľkosti v našom okrese. Dlhšie sme uvažovali, kde ju bezpečne budeme môcť umiestniť. Či na vrchu Vápnik, odkiaľ maršal riadil Bratislavsko-brniansku operáciu v marci 1945 alebo pred Domom bojovej slávy v Kalnej nad Hronom. Napokon sme prijali rozhodnutie pre areál Klubu vojenskej histórie v Starom Tekove, ktorého členovia aj na stavbe podstavca sochy odpracovali niekoľko hodín.

Za prítomnosti veľvyslanca Ruskej federácie Igora B. Bratčikova, tajomníka ÚR SZPB Viliama Longauera, podpredsedov Nitrianskeho samosprávneho kraja Mariána Kéryho a Igora Édera, starostov okolitých obcí, ako aj členov nášho Zväzu z Levíc, Tlmáč, Rybníka nad Hronom, Želiezoviec, Nitry, Bratislavy a obyvateľov Starého Tekova, sme 25. septembra dielo akademického sochára Slavomíra Gibeja slávnostne odhalili, o čom informoval aj Bojovník.

Príhovor dcéry

Pekným momentom sa po prejavoch hostí stalo to, že sa prostredníctvom telemostu k prítomným prihovorila maršalova dcér Natalija R. Malinovskaja, ktorá všetkým, čo sa o odhalenie pamätníka zaslúžili, srdečne poďakovala. Vyslovila presvedčenie, že slovenský ľud odolá neblahému trendu spochybňovania rozhodujúceho podielu sovietskych vojsk na víťazstve Spojencov nad fašizmom.

Práve nový pomník v Starom Tekove má slúžiť, aby sa v tomto príjemnom areáli pripravovaného múzea zameraného na priebeh druhej svetovej vojny a výzbroj Červenej armády najmä mladí ľudia zoznamovali s oslobodzovaním našich miest a obcí pred 77 rokmi, ako aj s veľkou osobnosťou maršala Malinovského a vzdávali mu patričnú úctu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.