Read Time:3 Minute, 23 Second

Kladenie venca na hrob Jána Výbošťka vo Zvolenskej Slatine 7. augusta 2021

Vojtech Nárožný ,predseda ZO SZPB v Starej Kremničke

     Po dlhodobom hľadaní v rôznych archívoch, múzeách a hist. tlači, som zistil, že pri obrane obce Stará Kremnička v SNP, v okt. 1944, zahynulo 23 povstaleckých vojakov a partizánov. Čatár Ján Výbošťok, po ťažkom zranení, zomrel po prevoze do nemocnice vo Zvolene. Pochovali ho v mieste bydliska, vo Zvolenskej Slatine. Ostatní padlí hrdinovia boli pochovaní do 5. hrobov na cintoríne v Starej Kremničke. Podarilo sa zistiť mená, bydliská a u niektorých aj dátum narodenia.

     Uvedomili sme si, že je najvyšší čas urobiť všetko čo je v našich silách, aby sme mená padlých hrdinov navždy zaznamenali v kronike, mysliach obyvateľov Starej Kremničky i v povedomí širokej verejnosti.

     Na čelnú stenu domu smútku v cintoríne sme umiestnili mramorovú tabuľu s menami padlých hrdinov a vytvorili sme tak nové dôstojné pietne miesto, ktoré bude trvale pripomínať hrdinov boja nášho národa proti fašizmu, za slobodu domoviny.

     Teraz už nebol taký veľký problém nadviazať kontakty s príbuznými a získať od nich  údaje, ktoré sme chceli zaznamenať pre budúcnosť. Získali sme mnoho dôležitých údajov o živote i rodinách padlých bojovníkov a aj niekoľko fotografií. Postupne nám v spomienkach odhaľovali nepoznané zo života padlých, napr. študent, robotník, slobodný, ženatý, počet detí, rodičia, súrodenci, záľuby, kedy a kde vstúpil do SNP, vojak, partizán a veľmi dôležitý údaj: exhumovaný a prevezený domov. Všetky tieto a mnohé ďalšie nové zistenia sme sústredili do 2. a 3. doplnenia vydania publikácie „Stará Kremnička v 2. sv. vojne“, v auguste 2018 a júli 2019. Publikáciu dostali všetci členovia org. SZPB a rodiny padlých bojovníkov. Upresnili sme si, že vo veľkom spoločnom hrobe na našom cintoríne leží 13 padlých hrdinov, v menšom ležia dvaja a ôsmi sú pochovaní v mieste bydliska.

     Pretože, za všetky tie roky nikto z našej obce nezapálil sviečku, ani nepoložil kvietok na ich hroby, rozhodli sme sa to napraviť a trasy našich tradičných zájazdov „Po stopách bojov v SNP a 2. sv. vojne“ sme nasmerovali k hrobom týchto našich „zabudnutých“ hrdinov. Za posledných 6 rokov sme si, po dohovore s príbuznými, splnili svoju vlasteneckú a občiansku povinnosť zapálením sviec a položením kvetov a vencov vďaky na ich hroby: 13. aug. 2016 Vincentovi Javorkovi a Ladislavovi Pinkovi v Nitr. Sučanoch, 12. aug. 2017 Jánovi Javorkovi a Petrovi Chovanovi v Hubovej, 11. aug. 2018 Štefanovi Búrikovi v Lopeji na Horehroní, 17. aug. 2019 Jozefovi Dubajovi v Topoľčanoch, 15. aug. 2020 Martinovi Gondovi v Levoči a 7. aug. 2021 Jánovi Výbošťokovi vo Zvolenskej Slatine, tam sme naše predsavzatie zavŕšili.

     Všade nás privítali starostovia či primátori, spolu so zástupcami org. SZPB a umožnili nám krátke posedenie s príbuznými padlých v priestoroch svojich úradov. Pred pietnym aktom na cintoríne, sme zaspievali partizánske a hymnické piesne a položili kytice kvetov k pamätníkom v obciach. Krátky no dôstojný program pri hroboch padlých začínal príhovorom predseda org. SZPB a speváci zaspievali dojímavú nábožnú pieseň „Len v tvojom náručí“. Zapálili sme sviečky a starosta našej obce kládol vence vďaky. Potom odznela báseň „Večer na Ďumbieri“ a piesňou „Slovenská modlitba“ sme ukončili slávnostné pietne akty.

     Sme presvedčení, že zviditeľňovanie hrdinov boja proti fašistom prispieva k dvíhaniu povedomia národa a k pravdivému pohľadu na túto dôležitú etapu našej histórie, a že tento náš spôsob si osvoja aj ďalšie obce a org. SZPB na Slovensku. Presvedčili sme sa, že aj kontakty s pozostalými môžu byť dôležitým zdrojom informácií pri hľadaní skrytej pravdy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.