Read Time:2 Minute, 10 Second

Pavol Sečkár, predseda SZPB

Dvadsiaty ôsmy október je jeden z mimoriadne významných dní, ktoré si naše národy pripomínajú a ctia. Niekedy v roku 995 po historicky doložených udalostiach za vlády Boleslava II. došlo k upevneniu raného českého štátu. Po ďalších významných udalostiach a počinoch, niekedy aj veľmi zložitých, v roku 2000 sa tento svätováclavský deň stal – Dňom českej štátnosti.

Tento deň je aj vo vnímaní nás, Slovákov, významný, veď  je dňom vzniku Československej republiky. A od tohto roku je rovnako, ako v ČR, aj na Slovensku štátnym sviatkom, hoci voľným dňom nie je. Pre nás, v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov, je spolu s bratským Českým zväzom bojovníkov za slobodu tento deň rovnako dňom úcty a obdivu. Nepotrebujeme voľný deň, aby sme si našli čas uctiť si tento sviatok, pripomenúť si hrdinstvo a obetavosť tých Čechov a Slovákov, ktorí v légiách i na poli politiky doma a v zahraničí bojovali za slobodu našich národov.

Nielen preto je prirodzené, že naše organizácie sú v nepretržitom kontakte. Stretávame sa na úrovni vedení organizácií striedavo v Čechách a na našom rovnako krásnom Slovensku. Raz ročne na spoločných zasadnutiach výborov a vybraných zaslúžilých členov si vymieňame skúsenosti z práce, upevňujeme osobné kontakty, vzájomne sa spoznávame. Naše vzťahy sú korektné, priateľské, bratské a založené na spoločnom protifašistickom postoji, dlhodobom historickom spojení, spolužití v jednom donedávna spoločnom štáte Čechov a Slovákov.

Pri príležitosti nášho spoločného štátneho sviatku odovzdávam v tento významný deň pozdravy od vyše 18 tisícok členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov našim českým sestrám a bratom. Spoločná história, spoločný boj za vznik republiky, ktorá predstavovala oslobodenie našich národov spod útlaku, hroziaceho našim zánikom, ako aj spoločný boj porážku nacizmu a fašizmu a za jej obnovenie na demokratických a rovnoprávnych základoch, to všetko sú korene hlboko zapustené v srdciach, mysliach a dušiach našich národov.

A hoci dnes žijeme v samostatných republikách, tieto korene zalievame životodarnou vodou našej spolupráce i osobných priateľstiev. Práve naše organizácie udržiavajúce najvýznamnejšie tradície národnooslobodzovacieho boja v prvej i druhej svetovej vojne sú kľúčové pre posilňovanie vzťahov dvoch vari najbližších národov sveta. Uvedomme si toto naše významné poslanie práve 28. októbra.

Preto všetkým členom ČSBS prajem do budúcich –slávnostných či bežných dní – pokoj v práci na zveľaďovaní krajiny, v ktorej sa cítime ako doma. Prijmite našu podporu vášmu mierovému úsiliu. Prajme si spoločné úspechy v zápase so zlom, ktoré dnešný fašizmus v rôznych podobách a formách predstavuje. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.