Read Time:4 Minute, 46 Second

Vilmos Hanti – prezident spoločností FIR a MEASZ

Vážení priatelia protifašistickí bojovníci!

Pozdravujem vás z mojej zdvojenej funkcie. Na jednej strane ako prezident Medzinárodnej federácie odporu (FIR) a na druhej strane ako predseda Asociácie maďarského odporu a antifašistov (MEASZ).

Som veľmi rád, že ako na národnej úrovni tak aj miestnej úrovni v tomto roku vykonalo množstvo zmysluplnej práce. Myslím si, že je dôležité, aby ste počas pandémie boli aktívni a dodržiavali bezpečnostné pravidlá.

Keď sme v týchto dňoch odrezanejší od sveta a mnoho ľudí zostáva osamote, keď mnohé krajiny aplikujú protipandemické opatrenia a na obavy ľudí sa reaguje použitím až neľudských opatrení zvyšujúcich sociálnu nerovnosť, potom nemôžeme byť pokojní. Aj v tejto situácii vidíme, aký zraniteľný je človek, ba celé ľudstvo a to napriek obrovskému technologickému pokroku vo svete. Sme vystavení demagógom, populizmu, šíreniu krajne pravicových názorov. Preto je v tejto dobe, obzvlášť dôležitý váš postoj, ktorý na Slovensku zaznieva!

Napriek obmedzeniam musíme presadzovať mier, demokraciu a podporovať bohatú spoluprácu na princípe medziregionálneho dialógu! FIR má viac ako 60 členských organizácií v takmer 30 krajinách, pričom SZPB je jednou najpočetnejších/najsilnejších členských organizácií.

Pri príležitosti 70-ročného výročia FIR úctivo pozdravujem všetkých členov SZPB! (tmavo  zvýraznil Hanti)

Už mnoho ráz som sa v Banskej Bystrici zúčastnil na Centrálnych oslavách SNP. Pýchou medzinárodného protifašistického hnutia je banskobystrické Múzeum SNP, preto dúfame, že ešte dlho bude slúžiť na prezentáciu protifašistického nastavenia/boja slovenského ľudu. Skláňam sa pred všetkými Slovákmi, ktorí položili život v boji proti Hitlerovi za slobodu, za mier!

So Slovákmi vo viacerých prípadoch bojovali aj maďarskí antifašisti. Tento príklad ukazuje, že priateľstvo jednotlivých národov môže byť založené iba na protifašistickej mentalite. Nesmieme zabúdať, že iba spoločne sme mohli zvíťaziť v boji proti nacistickému fašizmu. A vzdávame hold ešte predtým, ako pripomenieme, že najväčšiu krvavú obeť v tomto boji urobili národy bývalého Sovietskeho zväzu. V roku 1945 sa začala nová fáza spolužitia európskych národov. Spojenci, ktorí vyhrali vojnu, položili základy povojnového európskeho poriadku.

Musíme vedieť (si byť vedomí), že síce v roku 1945 naši duchovní predchodcovia dosiahli vojenské víťazstvo nad nacistickým fašizmom, ale dnes je nám jasné, že neľudskú myšlienku nacistického fašizmu sa zničiť nepodarilo. Nové formy fašizmu sa odeli do nových foriem a v dnešnej dobe sa pokúšajú presadiť v novších podobách. Ľudstvo čelí bezprecedentným novým výzvam a jeho efektívne riadenie je možné len spojením síl, ktoré rešpektujú ľudské hodnoty a ľudskú dôstojnosť.

Zistili sme, že vlády na viacerých miestach robia ústupky krajne pravicovým silám, čím diskreditujú parlamentnú demokraciu. Fašistické a neonacistické názory sú dnes väčšinovo prejavujú vo forme vylúčenia, xenofóbie, skrytého alebo neskrývaného rasizmu. Tieto formy na mnohých miestach kulminujú a prejavujú sa zaslepeným extrémizmom, zmiešaným s etnocentrizmom a mýtickým pohľadom na históriu cez optiku ultranacionalizmu ústiacim do antiglobalizmu. Všetky tieto názory musia byť izolované demokratickými silami. Tieto sily musia predovšetkým medzi mladými generáciami naďalej presvedčivo fungovať, aby im odovzdali skutočný príbeh včerajška. Vzdelanie má preto prvoradý význam!

 Mladí ľudia musia vedieť, že okrem dneška a zajtrajška bol ešte aj včerajšok, na ktorý nesmieme zabudnúť. A v tomto smere musíme mať na pamäti, že slová síce najskôr vychádzajú z nositeľov škodlivých názorov, no ako sme už v histórii videli a o čom musíme podať svedectvo je fakt, že po slovách môžu nasledovať hrozné skutky! Preto sú potrebné rázne opatrenia proti krajne pravicovému populizmu a demagógii. Európa nemôže byť postavená na izolácii, dokonca ani dnes, keď je vírus prítomný v našom každodennom živote. Naopak je potrebná otvorenosť a tolerancia, tak charakteristická pre Európu.

Spolupracujme viac v úsilí proti intolerancii, prejavom neonacizmu, pre súdržnejší svet, v ktorom naši blížni nie sú vylúčení zo spoločnosti kvôli ich odlišnej farbe pleti, presvedčeniu, kultúre, názorom alebo možno odlišnému pohlaviu a ich identite. Je potešiteľné, že OSN, ktorá v roku 1987 udelila FIR titul „veľvyslanec mieru“ a v roku 2019 prijala uznesenie, ktorého názov bol pre humanistické sily inšpiratívny: „Boj proti glorifikácii nacizmu, neonacizmu a iným aktivitám. “ Pápež František, ktorý nedávno navštívil váš domov, v minulom roku v encyklike „Fratelli Tutti“ nazval rozdielnosť „darom života“. Povedal, že by sme nikdy nemali zabúdať na tragédie, akými sú holokaust, bombardovanie Hirošimy a Nagasaki, rasové prenasledovanie a etnické čistky. Musíme slovami pápeža pamätať nato, aby sme sa nestali osobami bez emócií a tým eliminovali našu kolektívnu pamäť.

Som veľmi rád, že medzi našimi: slovenskými a maďarskými protifašistickými organizáciami existuje bohatá spolupráca, a to ako na národnej tak aj regionálnej úrovni. Na znak nášho uznania sme v minulosti poctili predsedu vášho Zväzu.

Pavla Sečkára najvyšším ocenením maďarských antifašistov. Na vašom 17. zjazde v Poprade v roku 2019 bol ocenený aj cenou FIR. Je veľmi dôležité, aby sme nielen hovorili o spolupráci, ale aj ju aj konali. Naše miestne organizácie neraz oplývajú spoločnými podujatiami. Osobné priateľstvo bohužiaľ prináša aj smútok. Tento rok zomrel jeden z vašich regionálnych činovníkov predseda ZO Želiezovce Jozef Výboch, ktorý urobil na miestnej úrovni veľa pre Slovensko – Maďarskú spoluprácu. Považoval som za nevyhnutné, aby som išiel k jeho hrobu a prejavil mu svoju úctu.

 Rád by som vás informoval, že v Maďarsku predsedníctvo MEASZ vytvorilo nové uznanie, cenu Spojený pre Európu (Egyesült Európáért Díjat), ktorú sme prvýkrát odovzdali 29. septembra vynikajúcemu novinárovi Andrásovi Tromovi. Predsedníctvo MEASZ je presvedčené, že silná a zjednotená Európa sa môže rozvíjať v súlade s dnešnými výzvami pri zachovaní národných charakteristík/špecifík. Členské štáty EÚ predstavujú jednu tretinu všetkých slobodných krajín sveta. Na tomto základe môžeme s istotou povedať, že jedinou protilátkou na totalitné ašpirácie a diktatúry, ktoré sa dnes objavujú za rôznymi názvami, ako aj na nacionalistický populizmus, je európske zjednotenie.

Žiadam vás, aby ste urobili maximum pre silnú Európu!

Lúčim sa s prianím pevného zdravia, dávajte na seba pozor!

 Budapešť, 30. september 2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.