Read Time:2 Minute, 8 Second

Text: Vasiľ Hudák

Z iniciatívy Obl.O SZPB v Bardejove  a s inšpiratívnym  pričinením dcéry, vznikol dokument o významnom odbojárovi a veteránovi II. svetovej vojny Alojzovi Fuňákovi k jeho nedožitým 100 rokom. Bol to jediný  a posledný odbojár a iniciatívny člen SZPB v Bardejove, ktorý sa dožil vysokého veku 97. rokov.

      V dokumente je charakterizované jeho detstvo, dospievanie,  vojnové roky a bojová cesta v čase II. svetovej vojny a napokon povojnový aktívny život i jeho posledné roky života.  Vystupujú  v ňom funkcionári Obl.O. SZPB, ktorí s úctou spomínajú na jeho aktívny prínos pre SZPB. Dôležité miesto v tomto dokumente  majú spomienky jeho dcéry PaedDr. Malviny Fuňákovej na svojho statočného  otca, kde sú  zdokumentované roky spoločného života s ním, bojové zásluhy i posledné roky jeho života.

       Je dôležité zdôrazniť, tak ako charakterizuje aj dokument, aká bola je ho bojová cesta. Presne 29 augusta 1944, keď vypuklo SNP a on, ako 24 ročný sa stal príslušníkom I.čsl. armády na Slovensku a aktívne sa zapojil, ako vojak  do bojov proti  fašizmu pod velením pplk. Jana Goliana. Bol ranený a po vyliečení sa opäť vrátil do hôr k partizánom. Koncom októbra 1944 bol so svojimi bojovníkmi zajatý a odtransportovaný do zajateckého tábora v Rakúsku, kde sa dožil aj vytúženého oslobodenia. Toto obdobie ovplyvnilo aj jeho povojnový život. Popri svojej práci v ozbrojených zložkách, bol aktívnym členom a funkcionárom SZPB  necelých 73 rokov. Za bojovú činnosť v II. sv. vojne dostal 27 medaily.  Zomrel 15.10.2021.

     Tento dokument, ktorý sa tvoril pod réžiou jeho dcéry Malvíny je svojim charakterom jedinečný a to tým, že je bezprostredný a vzdáva úctu tým, ktorí bojovali za našu slobodu. Tak, ako to zdôraznil v dokumente Ing. Dr. Artem Fecko, predseda Obl.O SZPB, že „Inšpiratívnu iniciatívu Malvíny Fuňákovej , Alojzovej dcéry na stručné zdokumentovanie otcovho pôsobenia v jeho živote, nech je príkladom pre ďalšie rodiny a spoločenstva.“

        Preto sme sa rozhodli, že na tento dokument upozorníme mnohých čitateľov a nech je pre nich  inšpiráciou pre mnohé ďalšie dokumenty.

 Dávame link na tento dokument:

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.