Read Time:1 Minute, 22 Second

Katarína Frišová, tajomníčka OblV SZPB Bratislava

Okrem oficiálneho pietneho aktu na Námestí SNP sa konali v hlavnom meste aj „miestne“ oslavy 77. výročia Povstania. Základná organizácia Karlova Ves tradične usporadúva v nádhernom Líščom údolí kladenie kvetov k pomníku obetiam 2. svetovej vojny v Parku SNP, spojené so spoločenským stretnutím v neďalekej besiedke.

Ani na tomto podujatí nechýbala starostka miestnej časti Karlova Ves Dana Čahojová, ktorá vystúpila s úvodným prejavom. Treba pripomenúť, že pred dvoma rokmi na zasadaní mestského zastupiteľstva dôrazne kritizovala zámer odkrojiť z Námestia SNP dolnú časť (čo sa, žiaľ, stalo) a proti tomuto návrhu ako jediná hlasovala.

Rozprávanie s odbojárom docentom Jánom Chudíkom

Po pani starostke sa ujal slova predseda OblV Martin Krno. Zdôraznil, že nie je formálne, keď máme v Bratislave viaceré námestia, ulice a parky s pomenovaniami súvisiacimi s Povstaní a osobnosťami, ktoré sa doňho zapojili. „My musíme byť hrdí na to,“ povedal, „že sa SNP vo výraznej miere pripravovalo práve v našom meste a mnohí jeho obyvatelia odišli v auguste 1944 do Banskej Bystrice.“

K prítomným sa prihovoril i niekdajší vojak Červenej armády Ján Chudík, ktorý sa ako mládenec podieľal na oslobodzovacích bojoch Slovenska a severnej Moravy, kde bol ťažko ranený. Na akcii bola aj novozvolená predsedníčka ZO SZPB Iveta Hanulíková.

Po roku sa uskutočnili oslavy SNP i v Rači. A to vďaka zodpovednému prístupu starostu Michala Drotována, Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika a najmä miestneho Dobrovoľného hasičského zboru s veliteľkou Danielou Olenočinovou, vnučkou pre Bratislavčanov známej odbojárky Anny Bergerovej.

S bývalým červenoarmejcom Jánom Chudíkom sa mnohí dali odfotografovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.