Read Time:3 Minute, 29 Second

Martin Krno

Naposledy sme sa venovali knižným ilustráciám spojených s témou SNP a Oslobodenia. Teraz sa vrátime ešte k niektorým jej najúspešnejším tvorcom.

Zaslúžilý umelec Ivan Schurmann (1935 – 2016) bol zanieteným propagátorom známkovej grafiky na Slovensku. Hoci sa narodil v Bratislave, vyše tri desaťročia prežil v Plaveckom Štvrtku. Z odborov výtvarného umenia majstrovsky ovládal takmer všetky, venoval sa najmä maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii i monumentálnej tvorbe. V roku 1962 absolvoval VŠVU na oddelení voľnej grafiky a ilustrácie u prof. V. Hložníka.

V 80. rokoch minulého storočia pôsobil vo funkcii predsedu Zväzu slovenských výtvarných umelcov a v komisii OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru – UNESCO. Dlhé roky bol členom komisie známkovej tvorby na federálnom ministerstve spojov spolu s J. Balážom a A. Brunovským. Aj ich zásluhou sú slovenské poštové známky medzinárodne uznávané. Začiatky jeho ilustračnej tvorby sa datujú do roku 1961, keď svojimi kresbami obohatil knihu G. Baklanova Piaď zeme, neskôr R. Morica Sen o chlebe, P. Koyša Na čo je človeku dom, V. Mináča Na rozhraní a mnoho ďalších.

Ivan Schurmann

Zaslúžilý umelec Jozef Baláž (1923 – 2006), významný maliar, grafik, ilustrátor, nestor slovenskej známkovej tvorby a autor prvej známky samostatnej SR pochádzal z Hlohovca. Jeho rodina sa však presťahovala do Bratislavy, kde sa vyučil za reprodukčného grafika v Slovenskej grafii. Zapojil sa do protifašistického hnutia. Po vojne študoval na SVŠT na oddelení kreslenia a maľovania u J. Mudrocha a K. Sokola, potom na oddelení krajinárskeho maliarstva VŠVU u prof. D. Millyho a v Sofii u prof. I. Beškova. Bol dlhoročným dvorným ilustrátorom týždenníka Život, vedúcim tajomníkom na ZSVU a prvým predsedom realizačnej komisie známkovej tvorby pri ministerstve dopravy SR.

Ilustroval množstvo kníh a časopisov, vytvoril špičkové tapisérie a artprotisy i monumentálne nástenné mozaiky. K známkovej tvorbe sa dostal neskôr, keď sa zúčastnil so starším kolegom A. Hollým, priekopníkom slovenskej politickej karikatúry, na celoštátnej súťaži výtvarných návrhov na známky z emisie k 10. výročiu založenia TANAP-u, kde obaja uspeli.

Jozef Baláž

Rodák zo Zohora, národný umelec Albín Brunovský (1935 – 1997), maliar, grafik, ilustrátor, autor výtvarných návrhov na bankovky a poštové známky absolvoval v roku 1961 VŠVU tiež u prof. V. Hložníka. Potom dlhé roky vyučoval na tejto škole knižnú tvorbu. Brunovský tvoril najmä ilustrácie detských knižiek, ale aj poslednú sériu čs. bankoviek.

Experimentoval s množstvom rozličných techník – s drevorezbou, linorytom, úpravami fotografií a maľoval aj na plátno. Jeho diela inšpirované poéziou a literatúrou majú surrealistické tendencie. Používa sa tiež pojem „Brunovského škola“, čo označuje prepájanie fantazijných a reálnych prvkov. Má mnoho nasledovateľov, jeho študenti vytvorili poslednú sériu slovenských korún.

Albín Brunovský

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.