Read Time:42 Second

Alžbeta Pongrácová, tajomníčka OblV SZPB Galanta

Pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia 9.9.2021 sme sa, členovia OO SZPB
Galanta a ZO SZPB Sereď, zúčastnili pietneho podujatia v rámci celoslovenskej spomienkovej tryzny
v mestskom parku v Seredi.


O 10.00 hod. sa rozozvučali zvony a minútou ticha sme si uctili obete holokaustu. Zo záznamu zaznel
príhovor preživšieho, prof. MUDr. P. Traubnera, a nasledovalo čítanie mien obetí, zapálenie sviečok,
príhovory hostí a akt kladenia vencov. Na záver náš člen ZO SZPB v Galante p. Vojtech Fahn
predniesol modlitbu za zomretých – Kadiš.


Potom sme sa presunuli do múzejnej záhrady na slávnostnú recepciu.
Po pietnej spomienke nasledoval v priestoroch SNM-MŽK-Múzea holokaustu v Seredi
koncert komorného orchestra Bruna Waltera Chamber Orchestra z Viedne a slávnostné otvorenie
putovnej výstavy malieb nemeckého maliara s názvom Na cestách s Felixom Nussbaumom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.