Read Time:1 Minute, 2 Second


Emília Fronková, tajomníčka ZO SZPB

Foto – autorka

ZO SZPB v Liptovskej Kokave patrí medzi najaktívnejšie organizácie v obci. Naša činnosť sa rozbieha už v januári, kedy si pripomíname výročie oslobodenia našej obce slávnostnou schôdzou a príhovorom občanom v miestnom rozhlase. Pravidelne sa stretávame pri pomníku padlých hrdinov pred obecným úradom v Deň ukončenia 2. sv. vojny.

Na konci augusta sa tradične zúčastňujeme osláv SNP na Podbansku, kedy tohto roku, pod záštitou mesta Vysoké Tatry, boli tieto oslavy na vysokej úrovni. V rámci pestrého programu vystúpil aj spevácky zbor Alexandrovcov zo Svitu. Za spoluúčasti členov ZO SZPB Vavrišovo sme si úctili pamiatku padlých partizánov pri pomníku na rázcestí Tichej a Kôprovej doliny položením spomienkových kytíc.

Naši starší členovia ZO radi spomínajú na stretnutie s priamymi účastníkmi odboja ako : V. Achmadulin, L. Beňo, A. Lučanová, Z. Vaľanský a náš rodák Daniel Vrbičan, ktorý má veľký podiel na vybudovaní pietneho miesta na Podbansku a na organizovaní osláv SNP v minulosti. Teší nás, že sa na neho nezabúda a každoročne to organizátori osláv SNP s vďakou pripomínajú. O partizánskom odboji v oblasti Vysoké Tatry napísal náš rodák aj publikáciu pod názvom „Tatry v boji a odkaz SNP“ s mottom: „Na slávu Vám, ktorí ste daň krvi platili za zmysel života.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.