Read Time:1 Minute, 37 Second

Tu pri pamätníku hrdinských vojakov si každoročne pripomíname udalosti,  s ktorými je úzko spojené oslobodzovanie Československa. Pripomíname si udalosti, ktoré sa hlboko zapísali do histórie Čechov a Slovákov v boji za slobodu, proti fašizmu.

Zostalo nezvratným faktom, že sovietske najvyššie velenie sa rozhodlo v priebehu troch dní od vyhlásenia SNP poskytnúť povstaniu okamžitú vojenskú materiálnu pomoc prostredníctvom vzdušného mosta a predovšetkým formou rozsiahlej pozemnej KDO.

Hlavný stan vyčlenil pre KDO  38. armádu 1. UF a ďalšie sily a prostriedky z hlavného úderného zoskupenia a usmernil ich na vedľajší strategický smer na pomoc povstaleckému Slovensku.  Pre potreby KDO vyčlenil aj 1. ČSAZ a najmä jeho 2. čs. paradesantnú brigádu.

O dovtedajšom priebehu bojov sa maršal Konev uznanlivo vyjadril o dosiahnutých výsledkoch porabrigády. Súčasne však uložil veliteľovi Přikrylovi, aby za každú cenu parabrigáda všetkými svojimi prostriedkami ovládla osadu Pulawy, kľúčový bod nemeckej obrany.  Vyhlásil, že po splnení tejto bojovej úlohy bude parabrigáda stiahnutá z frontu a presunutá sovietskym vzdušným mostom na povstalecké letisko Tri Duby.

Vojaci 1. čs. armádneho zboru sa vyznamenali najmä v bojoch o kótu 534 ležiacu západne od poľského mesta Dukla, ktorú ovládli 11. septembra, avšak ďalších 10 dní o ňu museli, spolu s jednotkami ČA urputne bojovať.

Do 22 septembra 1. čs. armádny zbor postúpil o 36 km, pričom napriek značným stratám vyradil z boja vyše 4000 nepriateľských vojakov. Počas septembrových bojov padlo 646 čs. vojakov, 3 575 bolo ranených a 590 nezvestných.

Nech padlí hrdinovia, ktorým dnes vzdávame česť navždy zostanú v našej pamäti a sú zdrojom nášho poznania, našich tradícií. Ako posvätný dar chráňme slobodu a demokraciu, za ktorú  oni bojovali a umierali. Chráňme ich živý odkaz a nehynúcu pamiatku.

Česť a sláva Hrdinom KDO.

Podpredseda Oblastného výboru SZPB Svidník Milan Maguľak spolu s predsedom SZPB Pavlom Sečkárom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.