Read Time:1 Minute, 12 Second

Účastníci Pochodu vďaky po stopách SNP pri pomníku SNP.


Milan Kováčik, predseda ZO č. 2 SZPB v Brezne

Foto – autor


Približne 210 turistov využilo napriek predpovedi o nepriaznivom počasí pozvanie
Obecného úradu a turistického oddielu z Čierneho Balogu k účasti na 48. ročníku
Pochodu vďaky po stopách SNP.


Povstalecká obec Čierny Balog si aj tento rok pripomenula 77. výročie vyhlásenia SNP. Život
v obci po jeho vypuknutí 29. augusta 1944 ovládlo spontánne bojové nadšenie, ktoré bolo
inšpirované hlavne obdivom k Sovietskemu zväzu a Červenej armáde. Po vyhlásení
mobilizácie 5. septembra 1944 narukovalo do povstaleckej armády 600 mužov a k partizánom
30.


Východzia základňa Pochodu bola tradične v najvyššie položenej osade – na Dobroči.
Organizátori pre účastníkov pripravili tri trasy. Každý si mohol vybrať trasu podľa svojej
zdatnosti a chuti. Všetky mali spoločné pietny akt pri pamätnom mieste SNP, výstup na
Klenovský Vepor a zostup do cieľa k poľovníckej chate v doline Šaling, zvanej Boldiška.
Časť turistov sa po temene Klenovského Vepra presunula na jeho južnú stranu. Tam bol 29.
augusta 2009 vynesený hrant a dlhý žliabok ku studničke, o ktorej rodák spisovateľ Ladislav
Ťažký napísal povesť pod názvom „Jánošíková slza“. Spolu si pripomenuli 10. výročie jeho
smrti.


Nezabudli splniť ani želanie spisovateľa. Do fľašky nabrali vody zo studničky, aby pri
oslavách Dňa ústavy 1. septembra poliali v mestskom parku v Brezne Lipku Slovenskej
štátnosti, ktorú pomáhal v roku 1992 zasadiť.
Najstarší účastníci pochodu boli 81-ročný Jozef Pančík-Bačove a 80-ročný Ivan Ištván. Medzi
najmladších patrili dvaja vnuci hlavného organizátora výstupu Ivana Kučeráka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.