Read Time:33 Second

Pomník vystavaný obyvateľmi v centre obce.

Branislav Balogh

V Starej Kremničke si pri pamätníku v strede obce pripomenuli hrdinstvo bojovníkov SNP.

Počas pietneho aktu 29. augusta si obyvatelia mohli prostredníctvom rozhlasu vypočuť príhovor predsedu ZO SZPB Stará Kremnička Vojtecha Nárožného. Veniec položila tajomníčka ZO Mária Fronková. Nasledovala výročná členská schôdza, kde sa vyhodnotil uplynulý rok a hospodárenie, a zároveň bola stanovená tohtoročná oslava dňa bojov o obec na nedeľu 3. októbra o 15:00.

Čestné uznanie udelené ÚR SZPB odovzdali Alžbete Viceovej a Magdaléne Pračkovej, Čestné uznanie OblV Žiar nad Hronom prevzali Marián a Mária Fronkoví, Mária Ďurčová a Mária Holinová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.