Read Time:37 Second


Branislav Balogh

Foto – obec Jasenie


V Jasení sa 28. augusta konali oslavy SNP. Po vojne až do roku 1965 sa konali v doline Lomnistá v extraviláne Jasenia.

Zúčastňovali sa ich aj veliteľ A. S. Jegorov a generál A. N. Asmolov, ktorý cez povstanie viedol Hlavný štáb partizánskeho hnutia. K oslavám patrí aj cyklotúra z Jasenia cez Kyslú a Struhár do Lomnistej doliny. Veľkým lákadlom bol nový bunker nad obcou, ktorý členovia SZPB a obyvatelia obce celé leto rekonštruovali a predstavili ho verejnosti práve na oslavách SNP. Predseda ZO Jasenie Jozef Babka vyjadril vďaku členom Zväzu, sympatizantom i obci Jasenie, ktorá projekt financovala.

Sprava starosta obce Jasenie Marek Kordík a predseda ZO Jasenie Jozef Babka, čerstvý nositeľ medaily Za obetavú prácu pre SZPB 3. stupňa.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.