Read Time:1 Minute, 10 Second

Ján Uhrík, člen ÚR SZPB

Foto: Jozef Kušnír a Vladimír Ivanko

Podobne ako po celom Slovensku, sme si aj na jeho severovýchode  pripomenuli 77. výročie SNP. Keďže v našom meste ešte stále nemáme pamätník, ktorý by túto významnú udalosť pripomínal, konajú sa spomienky pri pamätnej tabuli osloboditeľom mesta na budove okresného úradu.

Tradične položíme jeden veniec vďaky za všetkých účastníkov, zástupcov štátnej správy, samosprávy, politických strán a hnutí, spoločenských organizácií, SZPB a občanov. Po položení venca a zaspievaní štátnej hymny v podaní speváckej skupiny Stropkovčani, moderátorka privítala zástupcu prednostu OÚ Miroslava Fečka, primátora mesta Ondreja Brendzu, delegáciu OblV SZPB a ZO SZPB zo Svidníka vedenú Milanom Maguľákom, zástupcov ZO SZPB Ľ. Kukorelliho z Vyšnej Olšavy, členov SZPB a občanov mesta Stropkov.

V príhovore predseda ZO SZPB Ján Uhrík vyzdvihol význam SNP a jeho nehynúci odkaz. Poukázal na to, že dnes sa zabúda na jeho rozširovanie najmä medzi mládežou a súčasná vláda radikálne znížila finančnú podporu pre „štátotvornú“ organizáciu, akou SZPB je. Povstanie bolo vystúpením proti nemeckému i domácemu fašizmu a všetkým formám útlaku. Preto predstavuje skvost našej národnej histórie a súčasnej štátnosti, ktorý vzišiel z nesmiernych ľudských obetí.

O pútavý záver dôstojného spomienkového stretnutia sa opäť postarali Stropkovčani bojovými, revolučnými a hymnickými piesňami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.