Read Time:1 Minute, 24 Second

Marián Kudrík, podpredseda OblV SZPB a predseda ZO v Strede nad Bodrogom

Foto – Július Ragáň, člen PrOblO SZPB a predseda ZO v Kráľ. Chlmci

 Členovia predsedníctva Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trebišove, si dňa 24.9.2021, uctili pamiatku hrdinov SNP položením venca k pamätníku SNP v Banskej Bystrici. Každoročne sa členovia SZPB z nášho okresu v počte asi 50 zúčastňovali na celoštátnych oslavách SNP v Banskej Bystrici.

V tomto roku bola účasť na týchto oslavách pre protipandémické opatrenia obmedzená. Predseda oblastnej organizácie SZPB v Trebišove Milan Urban, preto navrhol výjazdové zasadnutie predsedníctva spojené s položením venca k pamätníku SNP v Banskej Bystrici. Návrh sa stretol s jednoznačnou  podporou členov predsedníctva OblO SZPB. Výjazdové zasadnutie podporoval aj primátor mesta Trebišov Marek Čižmár.

Po položení venca pri pamätníku SNP sa uskutočnilo pracovné zasadnutie predsedníctva OblO SZPB v priestoroch Múzea SNP. Jedným z bodov programu bolo aj udelenie medaily Milana Rastislava Štefánika III. stupňa za príkladnú a obetavú prácu v prospech SZPB pre našich členov Alexandra Gergelyho a Dušana Koška.

Po zasadnutí nasledovala prehliadka expozícií múzea SNP. Počas prehliadky, ktorou nás sprevádzala odborne fundovaná sprievodkyňa Ema Bullová, sme si ani neuvedomili ako plynie čas. Po dvoch hodinách sme museli prehliadku ukončiť preto , že nás čakala štvorhodinová cesta domov. Na spiatočnej ceste sme sa poklonili aj pri pamätníku obetiam II. svetovej vojny v Nemeckej. Organizačne nám celú akciu pomohol uskutočniť člen Ústrednej rady SZPB a predseda oblastnej organizácie SZPB v Banskej Bystrici Ján Pacek.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácií tejto pre nás vydarenej akcií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.