Read Time:3 Minute, 52 Second

Vincent Hložník – ilustrácia ku knihe Alfonza Bednára Cudzí, linoryt 1960.

PhDr. Ladislav Skrak

Problematiku knižnej ilustrácie k téme SNP a Oslobodenia sme nevybrali nie náhodou, ale aktuálne aj ako poctu zosnulému Dušanovi Rollovi. Bol a je svetoznámy, pretože mal výnimočné zásluhy pri vzniku a úspechoch bratislavského Bienále ilustrácií kníh pre deti a mládež v Bratislave (BIB).

Doktor Roll skonal vo veku úctyhodných 93 rokov 29. júla 2021 ako posledný z výtvarných osobností, ktoré za zúčastnili na odboji počas druhej svetovej vojny. Pomáhal aj nášmu Zväzu ako podpredseda Výtvarného odboru Matice slovenskej, aby sme obnovili a upevnili protifašistický odkaz tejto inštitúcie.

Knižná grafika tvorí pevný pilier hodnôt slovenského umenia. Platí to o jej výtvarných kvalitách, aj o postojových, názorových a výchovných hodnotách. Spája v sebe intelekt literárnej tvorby s nápaditosťou a pôsobivosťou výtvarného tvaru a obraznosti.

Z pohľadu našej témy pripomeňme vzácny základ – dielo a odkaz Ľudovíta Ilečka. Už pred vojnou výtvarne spestroval diela Arkadija Gajdara a prispieval do ľavicovej tlače, dokonca pôsobil v kontakte s Júliusom. Fučíkom. V roku 1938 ilustroval knižku České epigramy, ktoré vydal v Prahe Prokop Toman, po vojne diela Petra Jilemnického, Fraňa Kráľa, Bohuša Chňoupka atď. Bol tiež významným tvorcom politického plagátu, napríklad už k prvému výročiu oslobodenia Bratislavy.

Majster Vincent Hložník bol aj autorom knižnej grafiky k mnohým básnickým zbierkam a antológiám venovaným SNP a Oslobodeniu. Priraďme k nemu brata Ferdinanda Hložníka, ktorý ilustroval knihy pre deti od Ruda Morica. Povojnový základ však položil Martin Benka. V roku 1946 vydalo Naše vojsko knihu spomienok Nad Tatrou sa blýska, pre ktorú vytvoril súbor troch uhľokresieb.

Ďalší vývoj bol skutočne impozantný. Išlo o vzácny vklad téme Oresta Dubaya, osobitne v prípade ilustrácií k Mináčovej trilógii Generácia. Dubay završoval svoje ilustrátorské dielo nedávno, v antológii Blýskání nad Tatrou a v edícii Knižnica víťazstva. Pokračovali výtvarne inovačné, štylizované grafické prejavy priameho účastníka odboja Jozefa Baláža, no nastupovali i mladí odchovanci grafickej špeciálky Vysokej školy výtvarných umení: Albín Brunovský, Viera Bombová, Miroslav Cipár, Miloš Urbásek, Anastázia Miertušová, ako aj solitéri špecialisti Emil Bačík a Vladimír Machaj. Experimentujúci horizont, ktorý rozvíjal symbolickú a psychologizujúcu projekciu témy znamenajú diela ďalších – Dušana Kállaya, Zoltána Salamona, Mariána Čunderlíka, Milana Veselého, Ľubomíra Longauera, Petra Ondreičku, Nade Rappensnbergerovej či Igora Rumanského.

Osobitne zdôraznime ilustrátorské kvality Ivana SchurmannaJozefa Cesnaka. Výnimočné výsledky v tejto tvorbe nevznikajú náhodou. Súborný prehľad tohto najhodnotnejšieho budeme postupne publikovať na webovej stránke www.bojovnik.eu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.