Read Time:2 Minute, 29 Second

Ján Rohár

Foto – Branislav Balogh, archív K. Migru

V septembri sa do škôl opäť vracajú žiaci. Spolu so začiatkom nového školského roka, ak to pandemická situácia dovolí by sa opäť mali rozvinúť aj aktivity SZPB na školách a s mládežou. V mnohých regiónoch už roky funguje súťaž Medzníky druhej svetovej vojny. My sme sa vydali do Rimavskej Soboty, kde sme stretli s Mgr. Kolomanom Migrom, ktorý ako prvý začal s myšlienkou organizovania vedomostných súťaží o druhej svetovej vojne. Pri príležitosti začiatku nového školského roka sme mu použili tri otázky.

Ako by ste opísali úplný začiatok súťaže Medzníky druhej svetovej vojny?

Celá myšlienka súťaže vznikla pred 16 rokmi v roku 2006 v našej ZO č.1, dnes Júliusa Golfíka, vtedy sme boli úplne prví na Slovensku. Mal som pri jej vzniku výhodu, som bývalý učiteľ, riaditeľ školy takže som videl záujem u detí. Pomohli mi aj kolegovia učitelia, vtedajší predseda Oblv Brndiar ako aj vedenie mesta.  Súťaž sa pôvodne nazývala Z histórie druhej svetovej vojny a začínali sme ju ako mestskú súťaž na počesť oslobodenia Rimavskej Soboty. Uskutočnilo sa celkovo 14.ročníkov súťaže, vždy sme začínali v decembri, nakoľko Rimavská Sobota bola oslobodená 21.decembra. Do súťaže sa zapojili všetky školy v meste a podpísali sme s nimi dokonca aj zmluvy o spolupráci.  A nielen základné školy, ale aj gymnáziom Ivana Kraska máme zmluvu, s riaditeľkou školy sa poznáme, bola mojou žiačkou, takže nebol žiadny problém.

Koloman Migra vo formálnom odeve pri práci s mládežou.

V čom sa Vaša súťaž líšila od dnešnej súťaže Medzníky druhej svetovej vojny, ktorá dnes celoslovensky funguje?

Súťaž mala štyri kolá, tematický rozdelené na SNP, druhú svetovú vojnu, medzivojnové obdobie a takzvaný odkaz pre dnešok, kde sa riešilo čo nasledovalo po vojne a boli tam zahrnuté aj otázky o SZPB. Deti sa tam zamýšľali aj nad tým ako predísť vojne, aké máme mierové inštitúcie vo svete a podobne. Celá súťaž sa robila prostredníctvom kvízu, ktorého sa zúčastňovali trojčlenné družstvá. My sme si aj dnes zachovali naše mestské kolo, ktoré na rozdiel od ostatných kôl naďalej robíme formou kvízu. Rešpektujeme, že iné kolá sa robia formou testu, no podľa mňa je kvíz viac súťaživejší a deti sa pri ňom aj viac naučia, keďže počúvajú odpovede iných a môžu aj odpovedať na otázky, na ktoré súper odpovedať nevie.

Začína nový školský rok, ako vidíte spoluprácu s mladými v rámci Vášho regiónu?

Kľúčom k spolupráci s mladými je mať úprimný vzťah k deťom, to je základ. Lebo oni vycítia, či to človek myslí úprimne alebo to len hrá. A keď vidia, že je to úprimné tak to vrátia takým istým vzťahom. U nás sme tak nikdy nemali problémy s disciplínou, vždy boli všetci na úrovni pripravení.  Aj sme mali všetko pripravené na vznik Klubu mladých priateľov SZPB, keď prišla do toho pandémia. Mladí, ktorých sme mali vytypovaných sa nám rozliezli a tak musíme začať od začiatku. Našťastie máme členku výboru učiteľku, roky sama pripravovala deti na súťaž, takže ona túto myšlienku oživí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.