Read Time:1 Minute, 51 Second


Martin Krno

Foto – archív autora


Účasť zahraničných delegácií a diplomatických misií z vyše 30 spriatelených krajín na ústredných
oslavách SNP dokazuje, ako si zahraničie vysoko váži kapitolu dejín, ktorou sa Slováci a ostatní
obyvatelia našej vlasti prihlásili k spoločnému boju za lepší a spravodlivejší svet v mieri.
Nech pochybovači mlčia: Povstanie bolo celonárodné! Hoci nezasiahlo celé územie Slovenska. Veď
tento zápas, ktorý mal nadobro zúčtovať s fašistickým režimom a nacistickými okupantmi, sa
politicky, hospodársky, v kultúrnej nadstavbe a do veľkej miery i po vojenskej stránke pripravoval
v Bratislave.


Na Gajovej ulici bol v decembri 1943 uzavretý základný programový dokument SNP – Vianočná
dohoda. Na spoločnom postupe sa dohodli rozličné strany a skupiny, ku ktorým sa postupne pridávali
ďalší antifašisti rôznych profesií, svetonázorov aj politickej minulosti. Bodaj by častejšie naši politici
hľadali cestu k sebe, osobitne v zložitých spoločenských situáciách.


V minulosti sa názory na Povstanie často prehodnocovali, neraz i nesprávnym smerom. Po februári
1948 sa za pozitívne označovalo iba partizánske hnutie a hlavných organizátorov súdili za tzv.
buržoázny nacionalizmus. Potom sa jednostranne preceňovala úloha komunistickej strany.
Po novembri 1989 dostali široký priestor neoľudácki „tiežhistorici“, ktorí našli podporu aj u časti
politických predstaviteľov. Najnovšie sa vyzdvihuje rola povstaleckej armády, aby sa tým zrejme
prekryli zásluhy dnes neuznávaných politikov či pomoc Sovietskeho zväzu.


Nepochybne, bez demokraticky zmýšľajúcich dôstojníkov a vojakov by nebolo Povstania. Ale bez
politickej, organizačnej prípravy na všetkých úrovniach, bez výrazných hospodárskych opatrení, by sa
tu uskutočnil iba vojenský puč, akých bolo v závere vojny v Európe niekoľko.
Tieto nesprávne hľadiská sa premietajú aj do návrhu, aby sa naša vrcholná a najmodernejšia múzejná
inštitúcia – Múzeum SNP – rozdelila a podstatná časť preradila pod rezort obrany. Nestalo sa to na
základe širokej debaty odborníkov, ktorú v tomto prípade absolútne ignorovali, ale podľa pochybných
predstáv dvoch členov vlády a ich ministerských úradníkov.


Vyzývam ich – zastavte to! Ak chcete pre prácu Múzea SNP naozaj vytvoriť čo najlepšie podmienky,
ako to deklarujete, sadnite za okrúhly stôl s ľuďmi, ktorí majú do toho čo hovoriť a majú vám čo
povedať.


Po vypuknutí Povstania mnohí obyvatelia Bratislavy, ilegálni pracovníci, príslušníci pokrokovej elity
nášho národa, študenti, všetci sa ponáhľali tam, kde boli najviac potrební – do Banskej Bystrice.
Nesmieme na nich zabúdať, ani na zásadnú úlohu SZPB a všetkých ostatných, ktorí sa k odkazu SNP
hlásia. A tou je odovzdávať jeho stále aktuálne myšlienky ďalej, osobitne nastupujúcej mladej
generácii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.