Read Time:1 Minute, 56 Second

V piatok 27. augusta 2021 sme si aj v Dobrej Nive pripomenuli 77. Výročie Slovenského národného povstania. Slávnostnú schôdzu otvoril a viedol podpredseda ZO SZPB Zdenko Zajac. Na jej začiatku si všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku najstaršieho člena organizácie, univerzitného profesora a jedného z najlepších slovenských arabistov slovenskej histórie Jána Paulínyho. Jeho najvýznamnejším dielom je preklad rozprávok Tisíc a jednej noci, ktorý vydalo vydavateľstvo Ikar v roku 2011 v ôsmych zväzkoch.

Bývalého predsedu a dlhoročného člena výboru ZO SZPB, ktorý bol jedným z posledných žijúcich obyvateľov našej obce, čo prežili hrôzy 2. svetovej vojny a ktorý 2. augusta opustil naše rady. V slávnostnom príhovore predseda ZO SZPB Ján Slosiarik povedal, že počet priamych účastníkov SNP je už veľmi malý a mladšie generácie už nemajú toľko možností zoznámiť sa s históriou týchto bojov. Taktiež upozornil na to, že ani súčasná doba veľmi nepraje zachovávaniu týchto tradícií a činnosť SZPB má čoraz menšiu podporu od štátu.

 Na schôdzi sa aj blahoželalo a dokonca trom jubilantom: Pavlovi Krištofovi, Márii Budovej a Renáte Mužíkovej k im významným životným jubileám. Ďalším bodom schôdze bola diskusia, v ktorej účastníci spomienkového stretnutia na Kališti hovorili o svojich dojmoch z tohto podujatia. Členovia výboru informovali aj o pripravovanom zájazde do Liptovského Mikuláša a návštevu zrekonštruovaného cintorína a na Štrbské pleso. V diskusii dostal priestor aj významný hosť našej slávnostnej schôdze Eduard Chmelár, ktorý erudovane ako docent histórie vysvetlil význam SNP pre našu históriu. Odpovedal na viaceré otázky, ktoré smerovali k vývoju v našej vlasti po roku 1989 ale i k súčasnej dobe, v ktorej je naša spoločnosť, tak roztrieštená. Osobitné miesto vo svojom vystúpení venoval A. Dubčekovi a G. Husákovi, významným politickým osobnostiam svojej doby.

Po skončení schôdze sa všetci členovia presunuli k Pamätníku padlých na Námestí SNP a počkali na príchod už tradičného lampiónového sprievodu. Ten sa uskutočnil, aj keď počasie veľmi neprialo, lebo sa citeľne ochladilo a dopoludnia aj pršalo. Zažaté lampióny však do tvárí detí priniesli radosť a spokojnosť rodičov i starých rodičov, ktorí boli tiež v sprievode.

Po príchode sprievodu k pamätníku sa uskutočnil slávnostný pietny akt – položenie vencov. Nasledovala štátna hymna a po nej slávnostný príhovor starostu obce. Potom sa všetci účastníci osláv presunuli k amfiteátru Kolo. V jeho blízkosti bola zapálená vatra SNP. Oslavy ďalej pokračovali spoločenským posedením pri hudobnej produkcii kapely NO5.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.