Read Time:2 Minute, 44 Second

Jozef Mravík

Foto – autor

          Na rozhraní posledných a prvých dní  mesiacov august a september, ktoré nám symbolizovali hrdinstvá spomienok,  úcty hrdinom celonárodného odporu v boji proti fašizmu.V obciach, mestách mladí, starší celého Slovenska po 77-mi krát úvahami pozastavili nad heroizmom, odvahou Slovákov, Slovanov položiť svoje životy za našu slobodu. Pochodmi vďaky, stretnutiami s pietnym aktom kladenia vencov aj členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických organizácií v Partizánskom účasťou  na oslavách prejavovali hold a poctu hrdinom SNP.

Po záštitou primátora mesta Partizánske Jozefa Božika a takmer 100-člennej základne našej organizácie SZPB, spolu s občanmi mesta si každoročne pripomíname pamätné dni od vypuknutia SNP, ktoré vyústilo do ozbrojeného boja 29. augusta 1944. Prostredníctvom spomienkových pietnych stretnutí sme si po 28. raz uctili SNP ako štátny sviatok samostatnej Slovenskej republiky. Pripomenuli sme si hrdinský boj nášho národa za slobodu v SNP a tak poukazovali na zverstvá, ktoré nemeckí fašisti a ich prisluhovači napáchali počas  II. sv. vojny v našej vlasti i v celej Európe.

Pozvanie prijal aj predseda SZPB Pavol Sečkár, ktorý pripomenul úlohy dneška i potrebu zachovávať v povedomí spoločnosti pravdivú históriu toho, čo sa tu dialo. Tradíciu spomienok a úcty hrdinom SNP naďalej treba rozvíjať poznamenal predseda, aby i mladšia generácia pochopila, o čo išlo v národnom Povstaní a aké nebezpečenstvo predstavujú akékoľvek vojny. Ide o silný odkaz ako konať v mierových rokoch proti nebezpečenstvu z nových i skrytých prejavov neofašizmu, neonacizmu a pravicového extrémizmu. Presadzuje SZPB tiež, aby sa dejepisári zamerali aj na protifašistický odboj vo svojich regiónoch, aby žiaci lepšie spoznali, ľahšie pochopili význam SNP i z celoslovenského a zo svetového hľadiska. Treba mať v školských knižniciach publikáciu Slovenské národné povstanie 1944 a knižku Oslobodenie, faktografia II. svetovej vojny.

Primátor mesta Jozef Bôžik rozsiahlom príhovore uviedol, že Partizánske si ctí históriu, dôležité dejinné hrdinstvá SNP, ktoré ako jeden najvýznamnejších momentov v novodobých dejinách slovenského národa. Malo by to byť súčasťou nie malých. interných, ale ak nie väčších, ale násobných otvorených osláv, aby sme dokázali zaujímavým spôsobom vychovávať, edukovať a ďalej posúvať posolstvo odkazu SNP, tak i iných dôležitých pre spoločnosť významných sviatkov. Ako symbol slobody a mieru bolo do vzduchu vypustených 77 balónov  a kŕdeľ bielych holubíc. Po slávnostných príhovoroch sa prítomní presunuli k Pamätníku padlých hrdinov v SNP. Položením vencov si prítomní uctili odhodlanie a statočnosť tých, ktorí sa chopili zbrane a postavili sa proti fašistickej okupácie, za záchranu slovenského národa, slovenskej zemi. Na počesť hrdinov zazneli čestné salvy. Najmä mladej generácie hodnoverne priblížili minulosť svojimi ukážkami  Klub vojenskej histórie Martin a spoločnosť Bojník. Široká verejnosť si zároveň pripomenula  Deň Ústavy SR položením kytíc k pamätníku.

Vyvrcholením spomienkových, pamätných a pietnych podujatí a dní boli narodeninové oslavy mesta 83. výročia. Členovia našej organizácie SZPB spolu s občanmi mesta a širokého okolia i s deťmi, či detváky a s hosťami, prežívali pripravený program s nadšením, bezstarostne, zvesela.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.