Read Time:1 Minute, 1 Second

Krásneho veku 75 rokov sa v týchto dňoch dožila predsedníčka ZO SZPB Zvolen-Zlatý Potok Viera Nociarová. Pani Nociarová má antifašizmus v krvi, jej otec Štefan Kaščák, bol priamym účastníkom SNP, pôsobil ako politický komisár v brigáde Jána Žižku vedenej Teodorom Polom. Pracovala na kádrovom oddelení PORS a na Veľvyslanectve ČSSR v Moskve. Jej vzťah k ruskému jazyku a kultúre dokazuje jej aktívne pôsobenie v Slovensko-ruskej spoločnosti v ktorej je predsedníčkou klubu ARBAT Zvolen. V rámci činnosti v SZPB okrem pôsobenia na poste predsedníčky ZO  je niekoľko volebných období predsedníčkou Revíznej komisie pri OblV SZPB Zvolen. Okrem aktívnej činnosti je literárne aktívna: Nociarová, Viera. Ženy Zvolena a okolia v SNP. Zvolen: TU vo Zvolene, 2017. V spolupráci s Máriou Raslavskou jej vyšla monografia: NOCIAROVÁ, Viera a Mária RASLAVSKÁ. Stopy odboja a vojny v regiónoch Zvolena, Detvy a Krupiny. Zvolen: TU vo Zvolene, 2018. Oslovili sme tajomníka OblV Zvolen Jána Kašicu: „Pani Nociarová sa veľmi aktívne podieľa na činnosti OblV za čo jej patrí naša vďaka. Dovoľte, aby som v mene vedenia Obl. org. SZPB Zvolen zaželal jubilantke veľa zdravia a najmä síl do ďalšej plodnej práce!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.