Read Time:1 Minute, 28 Second

Zhromaždení účastníci Pochodu na hore Marmon

Václav Homišan, predseda OblV SZPB Stará Ľubovňa

Foto – archív autora

Dňa 5. septembra 2021 bola uvedená do života v Stráňanoch kniha Jozefa Mosorjaka „Partizánske vatry“, ktorú preložili do slovenčiny členovia historicko dokumentačnej komisie pri oblastnom výbore SZPB v Starej Ľubovni za vedenia jej predsedu Ing. Ladislava Šlachtovského, v ktorej sú zadokumentované príbehy autora z 2. svetovej vojny a SNP. Je využiteľná pre učiteľov dejepisu ako doplnkový materiál. Na všetky školy bude postupne distribuovaná. Do života ju uviedol rodinný príslušník autora Ján Mosorjak na výročnej členskej schôdzi ZO SZPB v Stráňanoch.

Druhým podujatím Obl. org SZPB Stará Ľubovňa bol „Pochodom vďaky“ na horu Marmon dňa 10. septembra 2021 žiakov stredných a základných škôl, kde bolo zostrelené nemeckými jednotkami sovietske lietadlo, ktoré letelo na Budapešť s cieľom bombardovania strategických cieľov v septembri 1944, sme v oblasti Stará Ľubovňa zavŕšili spomienkové akcie k 77. výročiu Slovenského národného povstania. Po štátnej hymne a pietneho aktu, kde príslušníci mladej generácie a členovia predsedníctva OblV SZPB položili veniec k pomníku, v prednáške predsedu HDoKo pána Ladislava Šlachtovského sa mladí ľudia dozvedeli o hrdinskom čine sovietskej posádky lietadla a hrdinskom čine obyvateľov Starej Ľubovne a Kežmarku pri záchrane letca Eugenija Ivanoviča Archipova. V besede pri ohníku pripomínajúceho partizánsku vatru sa mládež dozvedela od členov predsedníctva OblV SZPB všeličo o SNP a hlavne o regionálnych dejinách Starej Ľubovne z 2. svetovej vojny a SNP. Akcie sa zúčastnilo okolo 250 žiakov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.