Read Time:1 Minute, 12 Second

Foto pri zapálenej vatre z ľavá: Vladimír Lapitka, Martin Lazár, v pozadí Ladislav Lippai, Milan Urban, v pozadí Pavol Ferenc, Marián Kudrík a predsedovia ZO a členovia výborov ZO SZPB.

Milan Urban, predseda OblV SZPB Trebišov

Foto – Oľga Ragáňová, členka ZO Kráľ. Chlmec

V prvú septembrovú sobotu toho roku, predsedovia základných organizácii pri oblastnej organizácii SZPB Trebišov, so svojimi členmi a rodinnými príslušníkmi  z Dargova, Egreša, Trebišova, Milhostova, Stredy nad Bodrogom, Kráľovského Chlmca a Michalian, zapálením Povstaleckej vatry v Michaľanoch si pripomenuli obdobie, ktoré prežívali naši statoční predkovia pred 77. rokmi.

Po hymne SR k prítomným účastníkom slávnostného aktu sa prihovoril oblastný predseda SZPB Milan Urban, ktorý mal úprimnú radosť na podujatí najmä z mladých.

Pavol Ferenc, podpredseda OblO a predseda ZO SZPB v Egreši zúčastneným priblížil Povstanie, ktorého sa zúčastnili slovenskí občania ktorí so zbraňou v ruke bojovali za svoju slobodu a nezávislosť proti nemeckým okupantom a ich slovenským prisluhovačom. V týchto povstaleckých bojoch mali veľkú pomoc a podporu od našich sovietskych osloboditeľov.

Akt zapálenia Vatry SNP za prítomností miestnych dobrovoľných hasičov previedol Martin Lazár, predseda ZO SZPB v Michaľanoch.

Príjemnú atmosféru so svojou haligonkou a partizánskymi pesničkami prítomným účastníkom pred aj po peknom akte pripravil Jozef Benej, podpredseda OblO a predseda ZO SZPB Plechotice.      Na slávnostnom akte pre nemoc chýbal  Zoltán Tarbaj starosta obce, ktorému aj touto cestou úprimne vyslovujeme úprimné poďakovanie a skoré uzdravenie. Vďaka patrí aj za chutný guľáš.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.